https://www.livechatalternative.com/

Съобщение до жителите на село Долни Лом

Поради извършване профилактика и дезинфекция на съоръженията на ПС ‚Долни Лом“ ще бъде нарушено водоподаването за селото на 14.02.2024 г. от 09:00 часа до 14 часа. Водата няма да бъде годна за пиене до 08:00 часа на 15.02.2024 г.

Read more

Съобщение за консултации във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.   На основание чл.75, ал.1 от Изборния кодекс, кмета на община Чупрене ще проведе консултации за състава на ОИК с парламентарно представените партии и коалиции от 49-то Народно събрание до 28.08.2023г. включително, на 17.08.2023г. /четвъртък/ от 13.00 часа в сградата на Община Чупрене, с.Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55, трети етаж, Заседателна зала.   При изготвяне на

Read more

Младежки работници от 5 държави на посещение в община Чупрене

За пореден път на територията на община Чупрене се провежда проект по програма „Еразъм+“ на СНЦ „Български Младежки Форум“. Обучителният курс за младежки работници „ActivatE+U“ се реализира в периода 1-7 юли 2023 г. в с. Върбово. Основна цел е 25 младежки работници от 5 държави да бъдат обучени как да стимулират младите хора да бъдат активни граждани и запознати с демократичните права, процеси и институции на Европейския съюз. Като част от програмата младежките работници от България, Турция, С. Македония, Сърбия

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.06.2023г.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №53 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 30.06.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   Одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план с обхват ПИ с идентификатори 16571.2.141, 16571.310.5 и 16571.310.4, м. „Равна река“ по КККР в землището на село Горни Лом,

Read more

КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ ПАША: СПИСЪЦИ С ИМОТИ ,РАЗПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОМИСИЯТА ОТ КОЙТО УЧАСТНИЦИТЕ МОГАТ ДА ИЗБЕРАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ ИМОТИ И СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024г. СЪС СРОК 5 СТОПАНСКИ ГОДИНИ.

1.“Техком“ ЕООД ДОЛНИ ЛОМ-ТЕХКОМ РЕПЛЯНА-ТЕХКОМ ТЪРГОВИЩЕ-ТЕХКОМ 2. ЗП „Ани Ванков Суйков“ РЕПЛЯНА-АНИ СУЙКОВ 3. „Ребел“ ЕООД ГОРНИ ЛОМ-РЕБЕЛ ДОЛНИ ЛОМ-РЕБЕЛ СРЕДОГРИВ-РЕБЕЛ ЧУПРЕНЕ-РЕБЕЛ 4. ЗП „Любен Илиев Михайлов“ ГОРНИ ЛОМ-ЛЮБЕН (1) 5. „Био Ангус Груп“ ООД ВЪРБОВО-БИОС АНГУС ГРУП ОК ПРОТОПОПИНЦИ-БИОС АНГУС ГРУП ОК СРЕДОГРИВ-БИОС АНГУС ГРУП ОК ТЪРГОВИЩЕ-БИОС АНГУС ГРУП ОК  

Read more
1 2 3 5