https://www.livechatalternative.com/

Заповеди на ползвателите, съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ (за имоти полски път)

Опис и заповеди на ползвателите по землища (с. Върбово, с. Репляна, с. Търговище, с. Чупрене и с. Средогрив) по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №222 взето с Протокол №35 от 06.04.2022 година.

Read more
1 2