СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2019- 2023год.

Членове: АДРИАН МИРОСЛАВАВ МАРИНОВ БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ ВАЛЕРИ МИЛЧОВ БЕЛЯСИН ВЕЛИСЛАВА МИЛЕНОВА ВЪЛЧИНОВА ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЙОКИН ДАНЬО МИЛКОВ АНТОВ ИВАН ВЕСКОВ ВЕЛКОВ ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ТОНИН ЛЕНКА САНДОВА СУЙКОВА РАДОСТИНА АЛЕКСАНДРОВА РАНЧИНСКА ЦВЕТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ                        Имената на общинските съветници са подредени по азбучен ред.                      Имената на общинските съветници са подредени по азбучен ред.

Read more

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧУПРЕНЕ МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА

Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика   Председател :  Адриан Мирославов Маринов Членове : 1.Ленка Сандова Суйкова 2.Валери Милчов Белясин       Комисия по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ   Председател :  Радостина Александрова Ранчинска Членове : 1. Богомил Данчов Станков 2. Илиян Георгиев Тонин       Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове   Председател :  Велислава Миленова Вълчинова Членове

Read more

Обявление на Общински съвет – Чупрене, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Белоградчик, за мандат 2020– 2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Общински съвет – Чупрене, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Белоградчик, за мандат 2020– 2024 г.   Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани; 2. Да са на възраст от 21 до 68 години; 3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват; 4. Да имат завършено най-малко средно образование; 5. Да не са

Read more

Актуализирана наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене

Наредба преместваеми обекти

Read more
1 2 3 10