https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.02.2024г.

Материали-за-заседане-на-ОбС Годишен план за паша имоти за индивидуално ползване 2024г. ГОРНИ ЛОМ-ИНДИВИДУАЛНО ВЪРБОВО-ИНДИВИДУАЛНО ново ДОЛНИ ЛОМ-ИНДИВИДУАЛНО ПРОТОПОПИНЦИ-ИНДИВИДУАЛНО ново РЕПЛЯНА-ИНДИВИДУАЛНО СРЕДОГРИВ-ИНДИВИДУАЛНО ТЪРГОВИЩЕ-ИНДИВИДУАЛНО ново ЧУПРЕНЕ-ИНДИВИДУАЛНО Годишен план за паша имоти за общо ползване 2024г. ВЪРБОВО-ОБЩО ГОРНИ ЛОМ-ОБЩО ДОЛНИ ЛОМ-ОБЩО ПРОТОПОПИНЦИ-ОБЩО РЕПЛЯНА-ОБЩО СРЕДОГРИВ-ОБЩО ТЪРГОВИЩЕ-ОБЩО ЧУПРЕНЕ-ОБЩО

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.01.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно   заседание №5 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 31.01.2024г. от 10,30 часа в заседателната залата на Община Чупрене.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   Предложение за приемане План за работа на Общински съвет – Чупрене  за първото полугодие на 2024 г. Предложение за приемане на Програма за управление на Община Чупрене за мандат 2023-2027 г. Предложение за определяне на представител на

Read more

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

С Решение № 57 на ОИК Чупрене е определена  дата за провеждане на обучение на членовете на СИК в района на ОИК Чупрене за 25.10.2023 г. от 17:30 часа в салон за тържества, находящ се на ул. „Асен Балкански“ № 42, с. Чупрене.

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 05.10.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква извънредно заседание №57 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 05.10.2023г. в сградата на Община Чупрене в кабинета на Председателя на Обс. ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Read more
1 2 3 22