https://www.livechatalternative.com/

Харта на клиента на община ЧУПРЕНЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви уведоми какво ниво на обслужване можете да очаквате в административните структури на Община Чупрене. Освен това Ви информира какво очакваме от Вас и какво да предприемете, ако не получите желания за Вас резултат при обслужването Ви от служителите на Общинска администрация Чупрене и кметствата. Тази Харта на клиента своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и коригирана, за да отговоря

Read more

Протоколи

Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 Протокол 5 Протокол 6 Протокол 7 Протокол 8 Протокол 9 Протокол 10 Протокол 11 Протокол 12 Протокол 13 Протокол 14 Протокол 15 Протокол 16 Протокал 17 Протокол 18 Протокол 19 Протокол 20 Протокол 21 Протокол 22 Протокол 23 Протокол 24 Протокол 25 Протокол 26 Протокол 27 Протокол 28 Протокол 29 Протокол 30 Протокол 31 Протокол 32 Протокол 33 Протокол 34 Протокол 35 Протокол 36 Протокол 37 Протокол 38 Протокол 39 Протокол 40

Read more
1 15 16 17