https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 05.07.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква  Извънредно заседание № 40 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 05.07.2022г. от 10.00ч.в Заседателна зала на Община Чупрене на трети етаж.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:     1. Приемане на бюджета на Община Чупрене за 2022 година. 2.Предложение за финансиране закупуването

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.06.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 39 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 30.06.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     1. Предложение за финансиране закупуването на дробилка за клони за трактор,необходима за раздробяване на

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 27.05.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 38 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 27.05.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   1.Определяне на представител на Община Чупрене в комисията  за изработване на областна здравна карта. 2.Приемане на

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 18.05.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква  Извънредно заседание № 37 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 18.05.2022 г. от 09.00 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на трети етаж.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:    1.Отмяна на Решение № 223, взето с протокол № 35 от 06.04.2022 г.

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.04.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно Заседание №36 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.04.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на трети етаж.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД: 1 .Приемане на бюджета на община Чупрене за 2022 година. 2. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Тодор Димитров Тодоров,бивш жител на с.Средогрив. 3. Предоставяне на земя

Read more
1 2 3 4 5 19