https://www.livechatalternative.com/

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2019- 2023год.

Членове: АДРИАН МИРОСЛАВАВ МАРИНОВ БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ ВАЛЕРИ МИЛЧОВ БЕЛЯСИН ВЕЛИСЛАВА МИЛЕНОВА ВЪЛЧИНОВА ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЙОКИН ДАНЬО МИЛКОВ АНТОВ ИВАН ВЕСКОВ ВЕЛКОВ ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ТОНИН ЛЕНКА САНДОВА СУЙКОВА РАДОСТИНА АЛЕКСАНДРОВА РАНЧИНСКА ЦВЕТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ                        Имената на общинските съветници са подредени по азбучен ред.                      Имената на общинските съветници са подредени по азбучен ред.

Read more

Обявление на Общински съвет – Чупрене, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Белоградчик, за мандат 2020– 2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Общински съвет – Чупрене, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Белоградчик, за мандат 2020– 2024 г.   Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани; 2. Да са на възраст от 21 до 68 години; 3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват; 4. Да имат завършено най-малко средно образование; 5. Да не са

Read more

Актуализирана наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене

Наредба преместваеми обекти

Read more

Уведомяваме Ви, че на 23.08.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Предложение за  приемане на нова Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на община Чупрене 1.1. Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на община Чупрене 2.Предложение за  актуализация на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми  съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене   3.Предложение  за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за

Read more
1 2 3 4 5 12