https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 27.01.2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 47 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 27.01.2023 г. от 10.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД            1.Изменение на Решение № 233,взето с Протокол № 39/30.06.2022г. само и единствено в частта,касаеща

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 19.12.2022

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 46 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 19.12.2022 г. от 10.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     1.Актуализация на бюджета на община Чупрене за 2022г. 2.Разни   Постоянните комисии към Общински

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 25.11.2022

    На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 45 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.11.2022 г. от 10.30 часа в Големия салон на читалището.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД           1.Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на, с.Търговище, с.Чупрене ,с.Върбово

Read more
1 2 3 4 5 6 22