Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене

Наредбата може да изтеглите ТУК

Read more

Решения на Общински съвет 101-200

Решение №101 Решение №102 Решение №103 Решение №104 Решение №105 Решение №106 Решение №107 Решение №108 Решение №109 Решение №110 Решение №111 Решение №112 Решение №113 Решение №114 Решение №115 Решение №116 Решение №117 Решение №118 Решение №119 Решение №120 Решение №121 Решение №122 Решение №123 Решение №124 Решение №125 Решение №126 Решение №127 Решение №128 Решение №129 Решение №130 Решение №131 Решение №132 Решение №133 Решение №134 Решение №135 Решение №136 Решение №137 Решение №138 Решение №139 Решение №140

Read more

Заседание ОБС с.Чупрене на 08.08.2016 год. от 09.30 ч

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com                        Уведомяваме Ви, че на 08.08.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

Read more

Решения на Общински съвет 1-100

Решение №1 Решение №2 Решение №3 Решение №4 Решение №5 Решение №6 Решение №7 Решение №8 Решение №9 Решение №10 Решение №11 Решение №12 Решение №13 Решение №14 Решение №15 Решение №16 Решение №17 Решение №18 Решение №19 Решение №20 Решение №21 Решение №22 Решение №23 Решение №24 Решение №25 Решение №26 Решение №27 Решение №28 Решение №29 Решение №30 Решение №31 Решение №32 Решение №33 Решение №34 Решение №35 Решение №36 Решение №37 Решение №38 Решение №39 Решение №40

Read more

Протоколи

Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 Протокол 5 Протокол 6 Протокол 7 Протокол 8 Протокол 9 Протокол 10 Протокол 11 Протокол 12 Протокол 13 Протокол 14 Протокол 15 Протокол 16 Протокол 17 Протокол 18 Протокол 19 Протокол 20 Протокол 21 Протокол 22 Протокол 23 Протокол 24 Протокол 25 Протокол 26 Протокол 27 Протокол 28 Протокол 29 Протокол 30 Протокол 31 Протокол 32 Протокол 33 Протокол 34 Протокол 35 Протокол 36 Протокол 37 Протокол 38 Протокол 39 Протокол 40

Read more

Решения на Общински съвет 501 – 600 за периода 2015г.

Решение № 501 Решение № 502 Решение № 503 Решение № 504 Решение № 505 Решение № 506 Решение № 507 Решение № 508 Решение № 509 Решение № 510 Решение № 511 Решение № 512 Решение № 513 Решение № 514 Решение № 515 Решение №516 Решение №517 Решение №518 Решение №519 Решение №520 Решение №521 Решение №522 Решение №523 Решение №524 Решение №525 Решение №526 Решение №527 Решение №528 Решение №529 Решение №530 Решение № 531 Решение №

Read more
1 4 5 6 7 8 10