Решения на Общински съвет 101 – 200 за периода 2012 – 2013г.

Решение № 101 Решение № 102 Решение № 103 Решение № 104 Решение № 105 Решение № 106 Решение № 107 Решение № 108 Решение № 109 Решение № 110 Решение № 111 Решение № 112 Решение № 113 Решение № 114 Решение № 115 Решение № 116 Решение № 117 Решение № 118 Решение № 119 Решение № 120 Решение № 121 Решение № 122 Решение № 123 Решение № 124 Решение № 125 Решение № 126 Решение №

Read more

Решения на Общински съвет 1 – 100 за периода 2011 – 2012г.

Решение № 1 Решение № 2 Решение № 3 Решение № 4 Решение № 5 Решение № 6 Решение № 7 Решение № 8 Решение № 9 Решение № 10 Решение № 11 Решение № 12 Решение № 13 Решение № 14 Решение № 15 Решение № 16 Решение № 17 Решение № 18 Решение № 19 Решение № 20 Решение № 21 Решение № 22 Решение № 23 Решение № 24 Решение № 25 Решение № 26 Решение №

Read more

Харта на клиента на община ЧУПРЕНЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви уведоми какво ниво на обслужване можете да очаквате в административните структури на Община Чупрене. Освен това Ви информира какво очакваме от Вас и какво да предприемете, ако не получите желания за Вас резултат при обслужването Ви от служителите на Общинска администрация Чупрене и кметствата. Тази Харта на клиента своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и коригирана, за да отговоря

Read more
1 6 7 8 9