https://www.livechatalternative.com/

Решения на Общински съвет 201-300

Реш.201 Реш.202 Реш.203 Реш.204 Реш.205 Реш.206 Реш.207 Реш.208 Реш.209 Реш.210 Реш.211 Реш.212 Реш.213 Реш.214 Реш.215 Реш.216 Реш.217 Реш.218 Реш.219 Реш.220 Реш.221 Реш.222 Реш.223 Реш.224 Реш.225 Реш.226 Реш.227 Реш.228 Реш.229 Реш.230 Реш.231 Реш.232 Реш.233 Реш.234 Реш.235 Реш.236 Реш.237 Реш.238 Реш.239 Реш.240 Реш.241 Реш.242 Реш.243 Реш.244 Реш.245 Реш.246 Реш.247 Реш.248 Реш.249 Реш.250 Реш.251 Реш.252 Реш.253 Реш.254 Реш.255 Реш.256 Реш.257 Реш.258 Реш.259 Реш.260 Реш.261 Реш.262 Реш.263 Реш.264 Реш.265 Реш.266 Реш.267 Реш.268 Реш.269 Реш.270 Реш.271 Реш.272 Реш.273 Реш.274 Реш.275 Реш.276 Реш.277 Реш.278 Реш.279 Реш.280

Read more

Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене

Наредбата може да изтеглите ТУК

Read more

Решения на Общински съвет 101-200

Решение №101 Решение №102 Решение №103 Решение №104 Решение №105 Решение №106 Решение №107 Решение №108 Решение №109 Решение №110 Решение №111 Решение №112 Решение №113 Решение №114 Решение №115 Решение №116 Решение №117 Решение №118 Решение №119 Решение №120 Решение №121 Решение №122 Решение №123 Решение №124 Решение №125 Решение №126 Решение №127 Решение №128 Решение №129 Решение №130 Решение №131 Решение №132 Решение №133 Решение №134 Решение №135 Решение №136 Решение №137 Решение №138 Решение №139 Решение №140

Read more

Заседание ОБС с.Чупрене на 08.08.2016 год. от 09.30 ч

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 e-mail: [email protected]     http://chuprene.com                        Уведомяваме Ви, че на 08.08.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

Read more

Решения на Общински съвет 1-100

Решение №1 Решение №2 Решение №3 Решение №4 Решение №5 Решение №6 Решение №7 Решение №8 Решение №9 Решение №10 Решение №11 Решение №12 Решение №13 Решение №14 Решение №15 Решение №16 Решение №17 Решение №18 Решение №19 Решение №20 Решение №21 Решение №22 Решение №23 Решение №24 Решение №25 Решение №26 Решение №27 Решение №28 Решение №29 Решение №30 Решение №31 Решение №32 Решение №33 Решение №34 Решение №35 Решение №36 Решение №37 Решение №38 Решение №39 Решение №40

Read more
1 6 7 8 9 10 12