https://www.livechatalternative.com/

Обява за военна служба-актуализирана към 05.11.2021г.

О Б Я В А   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *В Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г. *В Командването за логистична поддръжка – 2 /две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г. *В Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок

Read more

Обява за военна служба

О Б Я В А ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *В Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г. *В Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 26.11.2021г. *В Сухопътните войски – 260 /двеста и шестдесет/ длъжности. Срок за

Read more

Обява за военна служба

О Б Я В А   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *В Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г.   *В Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 26.11.2021г.     ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:   ВОЕННО ОКРЪЖИЕ –

Read more