https://www.livechatalternative.com/

Съобщение за консултации връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024г.   На основание чл.91, от Изборния кодекс, кмета на община Чупрене ще проведе консултации за състава на СИК /ПСИК/ с парламентарно представените партии и коалиции от 49-то Народно събрание, на 29.04.2024г. /понеделник/ от 13.00 часа в сградата на Община Чупрене, с.Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55, трети етаж, заседателна зала.

Read more