https://www.livechatalternative.com/

Екопътеки в Чупрене

Село Чупрене е изходният пункт на 4 от десетте екопътеки в района на Общината. За всичките, крайният пункт са чудно красивите местности на 1300 м. надморска височина – “ Бекинска шобърка “ и “Мартинов Камък”. Там има и условия за неколкодневно пребиваване за туристи /около 40 – 50 легла/. Близостта на ухаещите на смола и билки иглолистни гори, пъстроцветни поляни, непресъхващите изворчета и чешми с ледено студено кристална вода са прекрасно съчетание за отдих и преклонение пред всемогъщата природа! Ако

Read more