https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане на разработената нова Програма за опазването на околната среда

Съгласно чл.26, ал2 от Закона за нормативните актове , в законно установения срок от 30 дни , Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда, като предложенията и становищата по нея се приемат в деловодството на община Чупрене и на e-mail : ob_ chuprene @ abv.bg  в срок до 30.08.2017г.

Read more
1 2