https://www.livechatalternative.com/

Контакти

3950 с. Чупрене,  Община Чупрене, обл. Видин ул. “Асен Балкански”  № 55  Тел.:09327/2580 Факс:09327/2402 е-mail:[email protected]   Телефони:   Кмет Анжело Добричов   сл.тел.: 0887 70 62 40     Зам.Кмет Мария Тодорова сл.тел.: 0886 66 58 22       Председател Общински съвет Иван Велков   сл.тел.: 0878 21 37 71     Секретар Асен Джунински  сл.тел.: 0885 03 24 05     Гл.специалист  „Личен състав“ и “ Деловодство“ Дора  Милошевска    сл.тел.: 0885 24  33 53     Главен счетоводител Татяна Бориславова 

Read more