Контакти

3950 с. Чупрене,  Община Чупрене, обл. Видин ул. “Асен Балкански”  № 55  Тел.:09327/2580 Факс:09327/2402 е-mail:ob_chuprene@abv.bg   Телефони:   Председател Общински съвет Богомил Станков   сл.тел.: 0886 25 07  56     Кмет Ваньо Костин   сл.тел.: 0885 02 48 87     Секретар Асен Джунински  сл.тел.: 0885 03 24 05       Инж.Галина Каменова  сл.тел.: 0886 66 23 14     Гл.специалист  „Личен състав“ и “ Деловодство“ Дора  Милошевска    сл.тел.: 0885 24  33 53     Главен счетоводител Румяна Петрова  

Read more