https://www.livechatalternative.com/

Опасност от градушки

Уважаеми госпожи и господа, Приложено Ви препращаме писмо от ГДПБЗН, наш вх. N°2803-3902/26.06.2024г. във връзка с издадено от НИМХ предупреждение за 27 юни 2024г., за очаквани валежи, гръмотевични бури, както и условия за градушки в 4 области от западната половина на страната, включително на територията на област Видин.  

Read more

Успешен семинар „Креативни младежки работници“ в Брашов, Румъния

С голяма радост и признателност искаме да споделим с вас успехите на нашето участие в семинара „Креативни младежки работници“, който се проведе в красивия град Брашов, Румъния . Този семинар, бе организирана от “Empower plus”, а асоциацията  „Български младежки форум“ бе партньор. По време на семинара бяхме 20 младежки работници от различни партньорски организации от държавите Литва, Португалия, Италия, Полша, Гърция, Румъния, Словакия,Франция, България и Испания, с цел да насърчи креативността и сътрудничеството при работа с младежи. Основните цели на

Read more

Община Чупрене показва грижа: Раздаде 25 нови якета на нуждаещи се деца от селата Долни Лом, Репляна и Средогрив

На 29 януари 2024 г., служители на Община Чупрене създадоха топло и радостно усещане в общността, като раздадоха 25 нови якета на деца от селата Долни Лом, Репляна и Средогрив. Община Чупрене е решена да продължи да подкрепя тези, които се нуждаят, и да създава среда, в която всеки се чувства включен, подкрепен и значим. Раздаването на якетата беше срещнато със задоволство и благодарност от страна на родителите и децата. Общността се обедини в чувството за подкрепа и взаимопомощ, който

Read more

Директорът г-н Захарин Захариев и педагогическия състав на ОУ „Акад. Михаил Димитров“, проведоха събитие за представяне на резултатите и добрите практики от реализацията на проект „Успешни означава подготвени“ по програма „Еразъм +”

Директорът г-н Захарин Захариев и педагогическия състав на ОУ „Акад. Михаил Димитров“ представиха пред обществеността в нашата община резултатите и добрите практики от изпълнението на проекта „Успешни означава подготвени“ с идентификационен № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076196, реализиран със средства от Европейския съюз по програма „Еразъм +“. Представянето се проведе на 28.06.2023 г. и представляваше значителен момент в образователната общност на училището и съседните ни общини, понеже подчерта важността на мултиплицирането на ценния опит и знание, придобити чрез проекта. Проектът „Успешни означава подготвени“ имаше

Read more

Обучение на педагозите от ОУ „Акад. Михаил Димитров“ с. Чупрене

  С голямо удоволствие бихме искали да ви представим основните елементи от последното вътрешно обучение на педагозите от ОУ „Акад. Михаил Димитров“. Това обучение се осъществи благодарение на проекта „Успешни означава подготвени“ по програма „Еразъм+“, под номер 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076196, и включи участието на нашите учители в международен обучителен център „Девам“ в гр. Истанбул, Турция. Обучението се фокусираше върху ключовите аспекти на приобщаващото образование, междукултурната интеграция и превенцията на дискриминацията, научени в хода на преминатото обучение в международния обучителен център „Девам“ в

Read more

Г-н Анжело Добричов представи общинските политики за здравословен начин на живот пред младежи от 7 държави

В периода 1-9 март 2023 г. на територията на община Чупрене се проведе младежки проект по програма „Еразъм+“, чиято основна цел е да подобри здравословния начин на живот и благосъстоянието на младите хора чрез повишаване на осведомеността за ползите от физическите упражнения, здравословното хранене, придобиване на умения за подобряване на психофизическото здраве. Проектът “Healthy and Strong” (№ 2021-1-BG01-KA152-YOU-000009698) на сдружение Български Младежки Форум обедини 35 младежи от 7 държави: България, Румъния, Молдова, Украйна, Сърбия, Турция и Република Северна Македония. В

Read more

Учители от ОУ „Акад. Михаил Димитров“ завършиха успешно обучителен курс в Истанбул

В рамките на проект „Успешни означава подготвени“ по програма „Еразъм+”, № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076196 четирима учители от ОУ „Акад. Михаил Димитров“, с. Чупрене участваха в обучителен курс „Многообразието в класната стая: Приобщаващо преподаване за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията“ в гр. Истанбул, Турция. Обучителният курс, който се реализира в периода 31.01.-05.02.2023 г., се състоеше от панели с теоретична и практическа част, засягащи надграждането на компетенциите на учителите в сферата на инклузивното образование и превенция на дискриминацията в клас. Мултикултурният подход, разбирането на

Read more

Доброволки по „Европейски корпус за солидарност“ с дейности в ОУ „Акад. Михаил Димитров“

Сарадя Брегу от Албания и Елиф Дерия Дилек от Турция, които са доброволки по програма „Европейски корпус за солидарност“ към Български Младежки Форум (БМФ), бяха радушно посрещнати в ОУ „Акад. Михаил Димитров“ в село Чупрене в 5 и 6 клас. С цел промотиране на толерантността и насърчаване на груповата работа, Сара и Дерия организираха дейности – игри и енерджайзъри, за създаване на включваща среда и развиване на междукултурни умения. Създаденото взаимодействие между учениците и приятелската атмосфера допринесе за затвърждаване единството

Read more

„Успешни означава подготвени“

                                    ОУ „Акад. Михаил Димитров“ стартира своя проект „Успешни означава подготвени“ по програма „Еразъм+”, № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076196. Той беше разработен в отговор на съвременните предизвикателства в сферата на образованието и иновациите, която изисква специфична подготовка на училищните кадри. С реализацията на проекта училищното ръководство си поставя три основни цели: да се постави началото на международната дейност на училището с цел развитието на ново партньорство, обмен на добри практики и споделяне

Read more

25 младежи от 5 държави посетиха кмета на община Чупрене

В периода 12-21 юни 2022 г. в с. Върбово се проведе проектът “Lead and Inspire” по програма „Еразъм+“, включващ 25 младежки работници от 5 държави: България, Румъния, Литва, Полша и Хърватия. В рамките на дейностите по проекта, които бяха насочени към подобряване на лидерските умения на участниците, те посетиха кмета на община Чупрене г-н Анжело Добричов. Младежите се запознаха с лидерския модел на управление на общината, като научиха повече за постигнатите успехи и предизвикателствата, с които екипът, ръководен от г-н

Read more
1 2 3 10