https://www.livechatalternative.com/

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. и отменя Заповед № РД-01-272 от 20.05.2020 г.   Zapoved rd-01-277 27.05.2020

Read more

Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването-задължително носене на защитна маска или друго средство

Със  Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, от 12 април 2020 г.  носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, е задължително. Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в

Read more

Удължаване срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 13.05.2020 г.

Със Заповед № РД-01-195/10.04.2020г. се изменя Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №  РД-01-139/19.03.2020г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020г. и Заповед № РД-01-172/02.04.2020г., като се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.  

Read more

Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г.

Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., с която се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително. В т. 2 от Заповедта се допуска в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и

Read more

Съобщение-извънредно положение

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ВИ УВЕДОМЯВА : Във връзка с обявеното извънредно положение за превенция с коронавирус COVID-19 на територията на Република България Ви информираме: • Най-застрашени от заразата са възрастни и хронично болни хора. Затова е важно да се окаже помощ на най-уязвимата група хора. • Предвид извънредното положение е направена много добра организация към Домашния социален патронаж, за да продължим да осигуряваме на възрастните хора храна. Вече се оказва подкрепа чрез разясняване за необходимите предпазни мерки, закупуване на лични предпазни средства

Read more

Заповеди на министъра на здравеопазването

Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която: „Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където предоставят съответните

Read more
1 2 3 4 5 9