https://www.livechatalternative.com/

Заповеди на министъра на здравеопазването

Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която: „Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където предоставят съответните

Read more

Заповед: Сформиране на общински кризисен щаб за оценка на риска в община Чупрене срещу COVID 19

З А П О В Е Д №    64 с.Чупрене 09.03.2020 г. На основание чл.44 ал.1 т.1 и 2 от ЗМСМА , чл.65а от Закона за защита при бедствия и във връзка с координиране на мерки за превенция срещу заболяването COVID- 19 С Ф О Р М И Р А М : Общински временен кризисен щаб за оценка на риска в община Чупрене, със следния състав : Председател: Анжело Добричов – кмет община Чупрене Зам.Председател: Мария Тодорова – зам.кмет община

Read more
1 2 3 4 5 6 9