https://www.livechatalternative.com/

Заповед: Сформиране на общински кризисен щаб за оценка на риска в община Чупрене срещу COVID 19

З А П О В Е Д №    64 с.Чупрене 09.03.2020 г. На основание чл.44 ал.1 т.1 и 2 от ЗМСМА , чл.65а от Закона за защита при бедствия и във връзка с координиране на мерки за превенция срещу заболяването COVID- 19 С Ф О Р М И Р А М : Общински временен кризисен щаб за оценка на риска в община Чупрене, със следния състав : Председател: Анжело Добричов – кмет община Чупрене Зам.Председател: Мария Тодорова – зам.кмет община

Read more

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ВАШЕТО ПО-ДОБРО НАСТРОЕНИЕ И ЕМОЦИИ НА ТУРЛАШКИЯТ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „КАДА КУМ ПРАСЕ И ТИ ВРЕЧУ“ С.ЧУПРЕНЕ НА 09.06.2018 Г. /СЪБОТА/СМЕ ПОДГОТВИЛИ НЯКОЛКО КОНКУРСА: 1. КОНКУРС „МИНИ МИС И МИНИ МИСТЪР ТУРЛАЧЕ“ В НЕГО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ДЕЦА ДО 10 ГОДИНИ, ОБЛЕЧЕНИ В ТРАДИЦИОННИ ТУРЛАШКИ НОСИИ. КОНКУРСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЦЕНАТА ОТ 11:00 ЧАСА. 2. КОНКУРС „БАБА И ВНУЧЕ“ В НЕГО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ БАБИТЕ СЪС СВОИТЕ ВНУЦИ, ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ РЕПЕРТОАР ПО ИЗБОР ДО 5 МИНУТИ. КРИТЕРИЯТ ЗА

Read more
1 2 3 4 5 6 9