https://www.livechatalternative.com/

На 31.01.2017г. в заседателната зала на община Чупрене се проведе Финална пресконференция, с която приключи изпълнението на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

На 31.01.2017 г. в заседателната зала на община Чупрене  се проведе финалната пресконференция, с която приключи изпълнението на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”. Проектът е по договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект „Rural DEAR Agenda – EYD 2015“ (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI. В продължение на 5

Read more

График за провеждане на информационни срещи, семинари, обучения, обществено обсъждане и др. за месец февруари 2017г.

      На територията на МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА КОПРЕН-МИДЖУР  По подхода „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.   за месец февруари 2017 година ДАТА ЧАС МЯСТО Събитие 09.02.2017г. 11.00 ч. Община Чупрене Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия на ВОМР 10.02.2017г. 11.00 ч. Заседателната зала на община Чипровци Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия на ВОМР 13.02.2017 г. 11.00ч. Заседателната зала на община Г.Дамяново Провеждане на еднодневна информационна срещаза консултиране с местната общност

Read more

На 20 януари 2017 год. се обособи изложба от фотографии на участници в обучението по начален курс по пейзажна фотография, по пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

  В сградата на общинска администрация-Чупренена 20 януари 2017 год. се обособи изложба от фотографии на участници в обучението по начален курс по пейзажна фотография. Обучението е една от основните дейности по пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”, изпълняван от община Чупренепо договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост),

Read more

МИГ- Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинци ще проведе 2 еднодневни обучения за местни лидери

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   В изпълнение на договор № РД 50-102 от 17.08.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. МИГ-Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинцище  проведе 2 еднодневни обучения за местни лидери, както следва: ·         на 19.01.2017 г.от 10.30 часа в заседателната зала на община Чипровци ·         на

Read more

В периода 12-16 декември 2016 година, „МИГ Западна Стара планина-Копрен-Миджур” проведе първия цикъл от срещи, целящи популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията в гр. Чипровци, с. Чупрене, с. Георги Дамяново и с. Ружинци.

Информация

Read more

Първи модул от начален курс по пейзажна фотография на млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене. По пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

  В заседателната зала на община Чупренена 22 и 23 ноември 2016 год. се организира първия модул от начален курс по пейзажна фотография  на млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене. Обучението е една от основните дейности по пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”, изпълняван от община Чупренепо договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в

Read more

Пренскоференция за стартирането на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”.

В заседателната зала на община Чупрене на 28.09.2016 год. се проведе начална пресконференция за стартирането на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”. Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI. Основната цел на проекта е разпространение

Read more
1 4 5 6 7 8 9