https://www.livechatalternative.com/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА В обект № 17

Заповед за откриване на процедура №44/06.03.2017г. Необходими документи за участие в търга Условия Проект на Договора Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 6  

Read more

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА в обект №16

Заповед  за откриване на процедура №43/06.03.2017г. Необходими документи за участие в търга Условия Проект на Договора Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 6  

Read more
1 8 9 10 11