Отмяна на З А П О В Е Д № 186 / 06.07.2017 г.

 

З А П О В Е Д

 № 186 / 06.07.2017 г.

 

 

На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми с документите на имота, обявен за продажба със Заповед № 156 / 15.06.2017 г.

 

                                               О Т М Е Н Я М :

(още…)

Отмяна на З А П О В Е Д № 184 / 06.07.2017 г.

З А П О В Е Д

 № 184 / 06.07.2017 г.

 

 

На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми с документите на имота, обявен за продажба със Заповед № 154 / 15.06.2017 г.

 

                                               О Т М Е Н Я М :

(още…)

Отменяне на Заповед №159 / 15.06.2017 г. за публичен търг

 

З А П О В Е Д

 № 178 / 29.06.2017 г.

 

 

На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми на обявения за продажба товарен автомобил със Заповед № 159 / 15.06.2017 г.

 

                                               О Т М Е Н Я М :

(още…)

1 2 3 4 5 6