Отмяна на З А П О В Е Д № 186 / 06.07.2017 г.

  З А П О В Е Д  № 186 / 06.07.2017 г.     На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми с документите на имота, обявен за продажба със Заповед № 156 / 15.06.2017 г.                                                  О Т М Е Н Я М :

Read more

Отмяна на З А П О В Е Д № 184 / 06.07.2017 г.

З А П О В Е Д  № 184 / 06.07.2017 г.     На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми с документите на имота, обявен за продажба със Заповед № 154 / 15.06.2017 г.                                                  О Т М Е Н Я М :

Read more
1 2 3 4 5 6 8