Отменяне на Заповед №159 / 15.06.2017 г. за публичен търг

  З А П О В Е Д  № 178 / 29.06.2017 г.     На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми на обявения за продажба товарен автомобил със Заповед № 159 / 15.06.2017 г.                                                  О Т М Е Н Я М :

Read more
1 3 4 5 6 7 8