https://www.livechatalternative.com/

Стартиране на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Чупрене

През 2021 година в община Чупрене се разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Услугата, ще се предоставя на 11 лица от 4 асистента. От 14.01.2021г. Община Чупрене стартира прием на документи от кандидати за потребители

Read more

Обявени брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година

ОБЯВА        Със заповед на Министъра на отбраната са обявени заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година, както следва:   В Националния военен университет „Васил Левски”, по специализациите: 1.1. „Мотопехотни и танкови войски” – 34 места; 1.2. „Разузнаване“ – 17 места; 1.3. „Електронно разузнаване и електронна война“ – 5 места; 1.4. „Полева артилерия” – 45 места; 1.5. „Противовъздушна отбрана на войските“ – 29 места; 1.6. „Инженерни войски” – 12 места; 1.7. „Артилерийско

Read more

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования

ОБЯВА  за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина: ЗА ВОЕННА СЛУЖБА *във Военноморските сили – 30 (тридесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 08.01.2021г. *във Висшето военноморско училище ”Н.Й.Вапцаров”-Варна – прием на курсанти за учебната 2021/2022 г. Срок за подаване на документите – 30.06.2021г. *в Съвместното командване на специалните операции – 16 (шестнадесет) длъжности. Срок за подаване на

Read more

Заседание на ОБС-Чупрене на 18.12.2020 год. от 09.30 часа в заседателната зала на общината

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 18.12.2020 год. от 09.30 часа в заседателната зала на общината при следния предварителен дневен ред: ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Предложение за приемане на Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2020 год. 2.Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2021 год.

Read more

Заседание на ОБС-Чупрене на 09.12.2020 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на общината

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на извънредно заседание на 09.12.2020 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на общината при следния предварителен дневен ред: ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   1.Предложение за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация с обхват ПИ с номер 73612.94.18, ПИ с номер 73612.94.20, ПИ с номер 73612.94.21 и ПИ с номер

Read more

Заседание на ОБС-Чупрене на 27.11.2020 год.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 27.11.2020 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред: ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:           1.Предложение за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене  2.Предложение за кандидатстване на  община Чупрене пред Фонд „Социална закрила“ по целева програма

Read more

Регистрация на водовземни съоръжения

О Б Я В А МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ, че до 27 НОЕМВРИ 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция. На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения: кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други.   Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, може да получите в кметствата по населени места.   Заявлението трябва да бъде изпратено лично по- пощата или чрез куриер, с обратна разписка на адрес: град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, п.к. 5800, п.кутия 1237, като

Read more

ОБС -заседание на 30.10.2020 год. от 09.30 часа

ОБЯВА     Уведомяваме Ви, че на 30.10.2020 год. от 09.30 ч. в големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:    Предложение за вземане на мерки относно безстопанственото движение на животни на територията на община Чупрене; Предложение за ограничаване ползването на служебните автомобили на Община Чупрене от случайни лица; Предложение за отдаване на общинските гори за стопанисване от Горско стопанство Чупрене; Предложение за отчет на финансовото състояние

Read more

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности

О   Б   Я   В   А за   провеждане  на  конкурси  за  вакантни  длъжности   във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански  средни  или висши училища, в страната  и  в  чужбина:   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА   *в  Съвместното командване на силите – 167 (сто шестдесет и седем) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.10.2020г. *в  Сухопътни войски – 2 (две) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.10.2020г. *във  Военновъздушните сили – 216 (двеста и шестнадесет) длъжности.

Read more
1 2 3 12