https://www.livechatalternative.com/

Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на частна собственост поземлен имот ПИ 81757.1.86 за СРОК ОТ 5 ГОДИНИ

  На основание Заповед 36/25.02.2022г. на кмета на Община Чупрене и Решение № 214 от Протокол № 31 от 28.01.2022 г. на Общински съвет Чупрене, OБЯВЯВА :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за наем на частна собственост поземлен имот ПИ 81757.1.86 за СРОК ОТ 5 ГОДИНИ Поземлен имот ПИ 81757.1.86 – частна общинска собственост с АОС №1798 / 10.11.2021г. НТП нива (пета категория) с предназначение на територията земеделска, адрес на поземления имот с. Чупрене , местност „Глама“

Read more

Обява за военна служба

О Б Я В А ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба):   *В Сухопътните войски – 1 /една/ вакантна длъжност (офицерска). Срок за подаване на документи: 31.01.2022г. *В Националния военен университет – 1 /една/ длъжност (сержантска). Срок за подаване на документи: 03.02.2022г.     ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ: ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094/600–754, 0886/000-914   ОФИС ЗА

Read more

Обява за военна служба

О Б Я В А   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба):     *В Сухопътните войски – 1 /една/ вакантна длъжност (офицерска). Срок за подаване на документи: 31.01.2022г. *В Съвместното командване на силите – 2 /две/ длъжности (сержантски). Срок за подаване на документи: 25.01.2022г.   ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094/600–754, 0886/000-914 ОФИС

Read more
1 2 3 4 16