https://www.livechatalternative.com/

Покана – Община Чупрене стартира процедура за избор на на членове на Съвета на децата

  П О К А Н А        Община Чупрене стартира процедура за избор на членове  на Съвета на децата.             Тя  цели подобряване на механизма за детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години. Съветът на децата е

Read more

Заявление по чл.37и,ал.5 от ЗСПЗЗ ,за собствениците на животновъдни обекти

Заявление по чл.37и,ал.5 от ЗСПЗЗ ,за собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,регистрирани в Интегрираната информационна система ,регистрирани в Община Чупрене. Комплекта документи се подава в общината ,също така ще го има на хартия във всички кметства. Документите се подават до 10 март включително и също трябва да съдържат: Удостоверение за регистрация на животновъден обект Справка на наличните животни в ОЕЗ към 2023г.

Read more

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Чупрене, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет . В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво. Мнения и предложения могат да бъдат направени на

Read more

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Чупрене, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. Мнения и предложения могат да бъдат направени на email:

Read more

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ            ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ Тел.:09327-2580 e-mail: [email protected]   С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА   ЧУПРЕНЕ Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Чупрене.Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.chuprene.com Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование Принадлежност към местна уязвима етническа общност Познаване на

Read more
1 2 3 4 19