ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНE НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД.

           НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.05.2019 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : Б. СТАНКОВ

Read more

Обява за провеждане на конкурс

за 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности в 68-ма бригада „Специални сили” и 26 (двадесет и шест) вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО  СРОКА  И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ  В: ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600

Read more

Заседание на ОБС Чупрене на 31.01.2019 год. от 09.30 часа

О     Б     Я     В     А                      На основание чл. 25 т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 31.01.2019 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред :

Read more

О Б Я В А

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.01.2019 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.                                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                                                ВАНЬО КОСТИН

Read more

Обява за обществено обсъждане приемане на Тарифа за определяне на минимални наемни цени на недвижими имоти общинска собственост в община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от Редактиране Редакция на дата и час14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на Тарифа за определяне на минимални наемни цени на недвижими имоти общинска собственост в община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 03.01.2019 год.   Предложение и мотиви   Публикувана на 21.12.2018 год.

Read more
1 2 3 4 7