https://www.livechatalternative.com/

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ НА ОД МВР – ВИДИН

От сектор „БДС“ напомнят за възможността за организиран прием на заявления и предоставяне на административни услуги на неподвижни/трудно подвижни лица чрез посещение на място от мобилен екип От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР–Видин напомнят за създадената организация за прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др., както и за предоставяне на административни услуги на неподвижни или трудно подвижни лица

Read more

Обява за войници

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина:   Със заповед на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.

Read more
1 2 3 4 5 19