ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНE НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОД.

 

О   Б   Я   В   А

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНEНА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА25.11.2015 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

Председателят на ОБС Чупрене свиква съвета на заседание на 12.11.2015 год. от 13.00 часа

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580  факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

                   На основание чл. 25 т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 12.11.2015 год. от 13.00 часа при следния предварителен дневен ред :

(още…)

СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 05.11.2015 ГОД. ОТ 12.00 ЧАСА

О   Б   Я   В   А

 

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН СВИКВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 05.11.2015 ГОД. ОТ 12.00 ЧАСА , КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД :

                   1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА И ПОДПИСВАНЕ НА КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ :

                       –НОВОИЗБРАНИТЕОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ;

                       –НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ;

                       –НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ГОРНИ ЛОМ, ДОЛНИ ЛОМ, РЕПЛЯНА, СРЕДОГРИВ И ТЪРГОВИЩЕ.

                   2.ОТКРИВАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ОТ НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

 

                   ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Е  ОТКРИТО.

 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.

О   Б   Я   В   А

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА28.11.2014 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

 

     

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

         ВАНЬО КОСТИН

                                                                                                                                         

 

      

1 3 4 5 6