на 29.01.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на ОБС Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 29.01.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

(още…)

Заседание ОБС на 18.12.2015 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 18.12.2015 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

(още…)

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНE НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОД.

 

О   Б   Я   В   А

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНEНА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА25.11.2015 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

Председателят на ОБС Чупрене свиква съвета на заседание на 12.11.2015 год. от 13.00 часа

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580  факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

                   На основание чл. 25 т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 12.11.2015 год. от 13.00 часа при следния предварителен дневен ред :

(още…)

СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 05.11.2015 ГОД. ОТ 12.00 ЧАСА

О   Б   Я   В   А

 

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН СВИКВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 05.11.2015 ГОД. ОТ 12.00 ЧАСА , КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД :

                   1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА И ПОДПИСВАНЕ НА КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ :

                       –НОВОИЗБРАНИТЕОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ;

                       –НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ;

                       –НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ГОРНИ ЛОМ, ДОЛНИ ЛОМ, РЕПЛЯНА, СРЕДОГРИВ И ТЪРГОВИЩЕ.

                   2.ОТКРИВАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ОТ НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

 

                   ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Е  ОТКРИТО.

 

 

1 3 4 5 6