https://www.livechatalternative.com/

Заседание на ОБС Чупрене на 31.01.2019 год. от 09.30 часа

О     Б     Я     В     А                      На основание чл. 25 т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 31.01.2019 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред :

Read more

О Б Я В А

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.01.2019 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.                                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                                                ВАНЬО КОСТИН

Read more

Обява за обществено обсъждане приемане на Тарифа за определяне на минимални наемни цени на недвижими имоти общинска собственост в община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от Редактиране Редакция на дата и час14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на Тарифа за определяне на минимални наемни цени на недвижими имоти общинска собственост в община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 03.01.2019 год.   Предложение и мотиви   Публикувана на 21.12.2018 год.

Read more

Уведомяваме Ви, че на 23.08.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Предложение за    приемане план за работа на Общински съвет за второ полугодие на 2018 год.                                      2.Предложение за  актуализация на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Предложение за включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2018/2019 учебна година Предложение за включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.06.2018 ГОД. ОТ 13.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : Б. СТАНКОВ

Read more
1 5 6 7 8 9 12