https://www.livechatalternative.com/

на 29.01.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на ОБС Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 e-mail: [email protected]     http://chuprene.com                          Уведомяваме Ви, че на 29.01.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

Read more

Заседание ОБС на 18.12.2015 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 e-mail: [email protected]     http://chuprene.com                        Уведомяваме Ви, че на 18.12.2015 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНE НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОД.

  О   Б   Я   В   А                      НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНEНА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА25.11.2015 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.  

Read more

Председателят на ОБС Чупрене свиква съвета на заседание на 12.11.2015 год. от 13.00 часа

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580  факс: 09327/2402 e-mail: [email protected]     http://chuprene.com                          На основание чл. 25 т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 12.11.2015 год. от 13.00 часа при следния предварителен дневен ред :

Read more

СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 05.11.2015 ГОД. ОТ 12.00 ЧАСА

О   Б   Я   В   А                        НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН СВИКВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 05.11.2015 ГОД. ОТ 12.00 ЧАСА , КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД :                    1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА И ПОДПИСВАНЕ НА КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ :

Read more
1 7 8 9 10