Отчет на бюджета и на средствата от ЕС за 2014

Отчет на бюджета

Отчет на други Европейски средства – ТГС

Отчет на чужди средства

Отчет на средства НС-КСФ

Отчет на средства от Разплацателна агенция

Обяснителна записка – Касово изпълнение на бюджета

Обяснителна записка НС-КСФ

Обяснителна записка чужди средства