Решения на Общински съвет 401-500

Реш.401

Реш.402

Реш.403

Реш.404

Реш.405

Реш.406

Реш.407

Реш.408

Реш.409

Реш.410

Реш.411

Реш.412

Реш.413

Реш.414

Реш.415

Реш.416

Реш.417

Реш.418

Реш.419

Реш.420

Реш.421

Реш.422

Реш.423

Реш.424

Реш.425

Реш.426

Реш.427

Реш.428

Реш.429

Реш.430

Реш.431

Реш.432

Реш.433

Реш.434

Реш.435

Реш.436

Реш.437

Реш.438

Реш.439

Реш.440

Реш.441

Реш.442

Реш.443

Реш.444

Реш.445

Реш.446

Реш.447

Реш.448

Реш.449

Реш.450

Реш.451

Реш.452

Реш.453

Реш.454

Реш.455

Реш.456

Реш.457

Реш.458

Реш.459

Реш.460

Реш.461

Реш.462

Реш.463

Реш.464

Реш.465

Реш.466

Реш.467

Реш.468

Реш.469

Реш.470

Реш.471

Реш.472

Реш.473

Реш.474

Реш.475

Реш.476

Реш.477

Реш.478

Реш.479

Реш.480

Реш.481

Реш.482

Реш.483

Реш.484

Реш.485

Реш.486

Реш.487

Реш.488

Реш.489

Реш.490

Реш.491

Реш.492

Реш.493

Реш.494

Реш.495

Реш.496

Реш.497

Реш.498

Реш.499

Реш.500

 

Решения на Общински съвет 301-400

реш.301

Реш.302

Реш.303

Реш.304

Реш.305

Реш.306

Реш.307

Реш.308

Реш.309

Реш.310

Реш.311

Реш.312

Реш.313

Реш.314

Реш.315

Реш.316

Реш.317

Реш.318

Реш.319

Реш.320

Реш.321

Реш.322

Реш.323

Реш.324

Реш.325

Реш.326

Реш.327

Реш.328

Реш.329

Реш.330

Реш.331

Реш.332

Реш.333

Реш.334

Реш.335

Реш.336

Реш.337

Реш.338

Реш.339

Реш.340

Реш.341

Реш.342

Реш.343

Реш.344

Реш.345

Реш.346

Реш.347

Реш.348

Реш.349

Реш.350

Реш.351

Реш.352

Реш.353

Реш.354

Реш.355

Реш.356

Реш.357

Реш.358

Реш.359

Реш.360

Реш.361

Реш.362

Реш.363

Реш.364

Реш.365

Реш.366

Реш.367

Реш.368

Реш.369

Реш.370

Реш.371

Реш.372

Реш.373

Реш.374

Реш.375

Реш.376

Реш.377

Реш.378

Реш.379

Реш.380

Реш.381

Реш.382

Реш.383

Реш.384

Реш.385

Реш.386

Реш.387

Реш.388

Реш.389

Реш.390

Реш.391

Реш.392

Реш.393

Реш.394

Реш.395

Реш.396

Реш.397

Реш.398

Реш.399

Реш.400

 

Решения на Общински съвет 201-300

Реш.201

Реш.202

Реш.203

Реш.204

Реш.205

Реш.206

Реш.207

Реш.208

Реш.209

Реш.210

Реш.211

Реш.212

Реш.213

Реш.214

Реш.215

Реш.216

Реш.217

Реш.218

Реш.219

Реш.220

Реш.221

Реш.222

Реш.223

Реш.224

Реш.225

Реш.226

Реш.227

Реш.228

Реш.229

Реш.230

Реш.231

Реш.232

Реш.233

Реш.234

Реш.235

Реш.236

Реш.237

Реш.238

Реш.239

Реш.240

Реш.241

Реш.242

Реш.243

Реш.244

Реш.245

Реш.246

Реш.247

Реш.248

Реш.249

Реш.250

Реш.251

Реш.252

Реш.253

Реш.254

Реш.255

Реш.256

Реш.257

Реш.258

Реш.259

Реш.260

Реш.261

Реш.262

Реш.263

Реш.264

Реш.265

Реш.266

Реш.267

Реш.268

Реш.269

Реш.270

Реш.271

Реш.272

Реш.273

Реш.274

Реш.275

Реш.276

Реш.277

Реш.278

Реш.279

Реш.280

Реш.281

Реш.282

Реш.283

Реш.284

Реш.285

Реш.286

Реш.287

Реш.288

Реш.289

Реш.290

Реш.291

Реш.292

Реш.293

Реш.294

Реш.295

Реш.296

Реш.297

Реш.298

Реш.299

Реш.300

 

Решения на Общински съвет 101-200

Решение №101

Решение №102

Решение №103

Решение №104

Решение №105

Решение №106

Решение №107

Решение №108

Решение №109

Решение №110

Решение №111

Решение №112

Решение №113

Решение №114

Решение №115

Решение №116

Решение №117

Решение №118

Решение №119

Решение №120

Решение №121

Решение №122

Решение №123

Решение №124

Решение №125

Решение №126

Решение №127

Решение №128

Решение №129

Решение №130

Решение №131

Решение №132

Решение №133

Решение №134

Решение №135

Решение №136

Решение №137

Решение №138

Решение №139

Решение №140

Решение №141

Решение №142

Решение №143

Решение №144

Решение №145

Решение №146

Решение № 147

Решение №148

Решение №149

Решение №150

Решение №151

Решение №152

Решение №153

Решение №154

Решение №155

Решение №156

Решение №157

Решение №158

Решение №159

Решение №160

Решение №161

Решение №162

Решение №163

Решение №164

Решение №165

Решение №166

Решение №167

Решение №168

Решение №169

Решение №170

Решение №171

Решение №172

Решение №173

Решение №174

Решение №175

Решение №176

Решение №177

Решение №178

Решение №179

Решение №180

Решение №181

Реш.182

Реш.183

Реш.184

Реш.185

Реш.186

Реш.187

Реш.188

Реш.189

Реш.190

Реш.191

Реш.192

Реш.193

Реш.194

Реш.195

Реш.196

Реш.197

Реш.198

Реш.199

Реш.200

 

 

 

 

Решения на Общински съвет 1-100

Решение №1

Решение №2

Решение №3

Решение №4

Решение №5

Решение №6

Решение №7

Решение №8

Решение №9

Решение №10

Решение №11

Решение №12

Решение №13

Решение №14

Решение №15

Решение №16

Решение №17

Решение №18

Решение №19

Решение №20

Решение №21

Решение №22

Решение №23

Решение №24

Решение №25

Решение №26

Решение №27

Решение №28

Решение №29

Решение №30

Решение №31

Решение №32

Решение №33

Решение №34

Решение №35

Решение №36

Решение №37

Решение №38

Решение №39

Решение №40

Решение №41

Решение №42

Решение №43

Решение №44

Решение №45

Решение №46

Решение №47

Решение №48

Решение №49

Решение №50

Решение №51

Решение №52

Решение №53

Решение №54

Решение №55

Решение №56

Решение №57

Решение №58

Решение №59

Решение №60

Решение №61

Решение №62

Решение №63

Решение №64

Решение №65

Решение №66

Решение №67

Решение №68

Решение №69

Решение №70

Решение №71

Решение №72

Решение №73

Решение №74

Решение №75

Решение №76

Решение №77

Решение №78

Решение №79

Решение №80

Решение №81

Решение №82

Решение №83

Решение №84

Решение №85

Решение №86

Решение №87

Решение №88

Решение №89

Решение №90

Решение №91

Решение №92

Решение №93

Решение №94

Решение №95

Решение №96

Решение №97

Решение №98

Решение №99

Решение №100