https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане приемането на нова Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене и приемане на Мотиви за необходимостта от нейното приемане.

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане приемането на нова Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 20.06.2019 год.   Предложение и мотиви   Публикувана на 05.06.2019 год. Внесени предложения …. бр.

Read more

Обществено обсъждане приемането на нова Наредбата управление на отпадъците на Община Чупрене и приемане на Мотиви за необходимостта от нейното приемане.

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане приемането на нова Наредбата за  управление на отпадъците на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 20.06.2019 год.   Предложения и мотиви   Публикувана на 05.06.2019 год. Внесени предложения …. бр. Линк Наредба за управление на

Read more

Обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за управление на общинските горски територии в Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Наредбата за управление на общинските горски територии в Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 23.05.2019 год.     Предложение и мотиви     Публикувана на 09.05.2019 год. Внесени предложения …. бр.

Read more

Обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на   Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 11.03.2019 год.     Предложение и мотиви     Публикувана на 25.02.2019 год. Внесени предложения …. бр.

Read more

Обява за обществено обсъждане актуализацията на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 15.02.2019 год.   Предложение и мотиви   Публикувана на 01.02.2019 год. Внесени предложения ….

Read more

Обществено обсъждане актуализацията на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 24.01.2019 год.   Предложение и мотиви   Публикувана на 10.01.2019 год. Внесени предложения ….

Read more

Обществено обсъждане актуализацията на Наредба за определянето на местните данъци на Община Чупрене

  Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на   Наредба за определянето на местните данъци на Община Чупрене ,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 18.12.2018 год.     Предложение и мотиви     Публикувана на 03.12.2018 год. Внесени предложения …. бр.

Read more

Обществено обсъждане за актуализация на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Наредба за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 25.09.2018 год.       Предложение и мотиви     Публикувана на 11.09.2018 год. Внесени предложения

Read more

Обява за обществено обсъждане допълнение на Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  допълнението на Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 21.08.2018 год.   Предложение и мотиви   Публикувана на 08.08.2018 год. Внесени

Read more
1 2 3 4 5 6