Обява за обществено обсъждане за допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

               Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане за допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското  имущество на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:ob_chuprene@abv.bg в срок до 20.02.2017 год.     Предложение Мотивиран доклад   Публикувана на 07.02.2017г. Внесени  предложения ………….. бр.

Read more
1 3 4 5