https://www.livechatalternative.com/

ОБЯВА За обществено обсъждане Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър в Община Чупрене

                 Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър в Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:[email protected]  в срок до 23.03.2017 год.     Предложение и мотиви

Read more

За обществено обсъждане Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Чупрене

               Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:[email protected]  в срок до 23.03.2017 год.       Предложение  и Мотиви     Публикувана на

Read more

Обществено обсъждане на актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

  Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община   Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:[email protected]  в срок до 21.03.2017 год.     Предложение и мотиви     Публикувана на 07.03.2017 год.

Read more

ОБЯВА За обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

  Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община   Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:[email protected]  в срок до 03.03.2017 год.     Предложение и мотиви   Публикувана на 17.02.2017 год. Внесени

Read more

Обява за обществено обсъждане за допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

               Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане за допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското  имущество на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail:[email protected] в срок до 20.02.2017 год.     Предложение Мотивиран доклад   Публикувана на 07.02.2017г. Внесени  предложения ………….. бр.

Read more
1 4 5 6