Избирателен списък с.Чупрене секция № 001

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧУПРЕНЕ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АДЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВСКА
АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ КАРАИВАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОЛЕМШИНСКИ
АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ МАРИНОВ ЗАЙН
АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ФИЛИПОВСКИ
АНГЕЛИНКА ИВАНОВА ДАФИНКИЧОВА
АНИ ВАНКОВ СУЙКОВ
АНКА ГЕОРГИЕВА МУТАФЧИЙСКА
АНКА МИЛЧЕВА КАРАИВАНОВА
АСЕНКА МИЛЧОВА КАРАПАНДЖОВА
АСЯ АНГЕЛОВА АСЕНОВА
АСЯ КРЪСТИНОВА СЛАВЧЕВА
БАГРЯНА ПЕТРОВА МИЧОВА
БОГДАНА ВАСИЛЕВА МИЛЕНКОВА
БОГОМИЛ АЛЕКСАНДРОВ КАРАИВАНОВ
БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ
БОЖКО ЙОРДАНОВ ПЕКИЧОВ
БОЖУРА ВОНКОВА СТЕФАНОВА
БОЙКА БОРИСОВА АНДРЕЙНСКА
БОРИСЛАВ ГИНКОВ ПАНТОВ
БОРЯНА АСЕНОВА ГАВРИЛОВА
БОРЯНА ПЕПИЕВА БОЖКОВА
БОЯН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВСКИ
БУДИНА ГЕОРГИЕВА МАСЛАРСКА
ВАЙДА МУСТАФОВА ЦВЕТАНОВА
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
ВАЛЯ АНГЕЛОВА МАРИНОВА
ВАНЬО НИКОЛОВ ЙОЛКИЧОВ
ВАСИЛ ВЕНКОВ ДОЦИНСКИ
ВАСИЛ КИРИЛОВ МИЛЕНКОВ
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ДАФИНКИЧОВ
ВАСИЛКА ВЛАШЕВА ЦЕНКОВА
ВАСКО ТОШЕВ ЦВЕТКОВ
ВЕНЕЛИН АНГЕЛОВ КАРАПАНДЖЕВ
ВЕНЕТА ЗАХАРИЕВА РАНЧИНСКА
ВЕНЕТКА ПАВЛОВА ГОЛЕМШИНСКА
ВЕНЕЦИЯ НИКОЛОВА ПЕКИЧОВА
ВЕНИСЛАВА ВОЛОДИЕВА ЙОЛКИЧОВА
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ МАРИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ЖИВКОВ
ВЕНЧО ИГНАТОВ БЪРЗЕГЯНСКИ
ВЕРКА ИВАНОВА ЖИВКИЧОВА
ВИКТОР МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
ВИКТОР СЛАВОВ ДАФИНКИЧОВ
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ДАФИНКИЧОВА
ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА МРЪСЛЕНСКА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА АЛЕКСИЕВА
ВИОЛЕТА МИЛЕНКОВА ПЪРВАНОВА
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ СЛАВЧЕВ
ВОЛОДЯ ЦВЕТАНОВ ЙОЛКИЧОВ
ВОНКА НИКОЛОВА ГОЛЕМШИНСКА
ВОНКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ГАЛИНА МИЛЕНОВА СУЙКОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧЕБЕРИНОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНДРЕЙНСКИ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГОЛЕМШИНСКИ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГОЛЕМШИНСКИ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ РАНЧОВ
ГЕОРГИ ВЕЛКОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ ВЛАДОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
ГЕОРГИ ЖИВКОВ КАРАИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ РАНЧИНСКИ
ГЕОРГИ МИЛКОВ КАРАИВАНОВ
ГИНКА ПАНТОВА НИКОЛОВА
ДАНИЕЛ АНТОВ ПЕТКОВ
ДАНИЕЛА ДАНЧОВА МИЛОШЕВСКА
ДАНЧО БОЯНОВ СТАНКОВ
ДАНЧО ЛЮБЕНОВ ЙОРДАНОВ
ДАНЧО НИКОЛОВ МИЛОШЕВСКИ
ДАНЧО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
ДАФИНА ДАНЧЕВА ЛЮБЕНОВА
ДЕНИС БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ДЖЕНА ДАНАИЛОВА САДКОВА
ДИЛЯНА ЛЮБЕНОВА ЖИВКОВА
ДИМИТЪР РУМЕНОВ КАРАПАНДЖЕВ
ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ДРАГАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ЕВГЕНИ ТРАЙКОВ АНГЕЛОВ
ЕЛЕНА ИВАНОВА ДАФИНКИЧЕВА
ЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА КАРАИВАНОВА
ЕЛИЦА СТЕФАНОВА ДАФИНКИЧОВА
ЕЛКА ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА
ЕЛКА ПЕШЕВА КАРАПАНДЖЕВА
ЕМИЛ АНТОНОВ МИХАЙЛОВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ГОЛЕМШИНСКА
ЕНЧО СВЕТОСЛАВОВ ВЛАШЕВ
ЗДРАВКА ИВАНОВА ДОЦИНСКА
ЗДРАВКА МЛАДЕНОВА СУЙКОВА
ЗОРНИЦА МАРГАРИТОВА СЛАВЧЕВА
ЗОРНИЦА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ЗОЯ АНГЕЛОВА ЙОЛКИЧОВА
ИВАЙЛО АНИЕВ СУЙКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ АНДРЕИНСКИ
ИВАН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
ИВАН БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЦЕКИН
ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНКА ВИТАНОВА КУТРИНА-СТЕФАНОВА
ИВО ВЕНКОВ ДАФИНКИЧОВ
ИРЕНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ИРИНА КРАСИМИРОВА СТАНОВА
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ЙОЛИЧЕВА
ЙОВКО ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЙОНКА КИРОВА АНДРЕЙНСКА
ЙОРДАН ВАЛЕРИЕВ СЛАВЧЕВ
ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ КОСТОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДАФИНКИЧОВ
ЙОРДАН ЕМИЛОВ ЦЕНКОВ
ЙОРДАН КАЛИНКОВ ПАНТЕВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ЧИФУТСКИ
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВСКА
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА СТАНОВА
КАЛИНКА ПАНТОВА НИКОЛОВА
КЕВКА ТОДОРОВА МАНЧИНА
КОЛЬО ДИМИТРОВ СТАНОВ
КОПРИНА ИВАНОВА МАСЛАРСКА
КОПРИНА КОСТОВА ДАФИНКИЧОВА
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ГОЛЕМШИНСКИ
КРИСТИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
КРИСТЯН АСИЕВ СЛАВЧЕВ
ЛЕНКА ВАСИЛОВА НИНОВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ РАНЧИНСКИ
ЛЮБКА ВЛАШЕВА СТАНКОВА
ЛЮБЧО КИРИЛОВ ЦЕНОВ
МАГДАЛЕНА БОРИСОВА МИЛЕНКОВА
МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
МАРГАРИТА КИРИЛОВА МРЪСЛЕНСКА
МАРГАРИТА СЛАВЧОВА ВАСИЛЕВА
МАРИНА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА НЕКИЧОВА
МАРИЯ ИВАНОВА НАНКОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА БЪРЗЕГЯНСКА
МАРТИН НИКОЛАЕВ ГАВРИЛОВ
МАЯ ИВАНОВА ЙОЛКИЧОВА
МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА АНДРЕЕВА
МИЛЕНА ЦЕЦКОВА ДИМИТРОВА
МИЛЧО ВЪЛЧЕВ НИКОЛОВ
МИРОСЛАВ АНИЕВ СУЙКОВ
МИРОСЛАВ ТОШКОВ ТОДОРОВ
МИХАИЛ МЛАДЕНОВ ДОЦИНСКИ
МЛАДЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЪРВАНОВ
НАДИ ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
НАДЯ МИРОСЛАВОВА АСЕНОВА
НАДЯ НИКОЛОВА МАРИНОВА
НАТАША ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА
НАТАША КРУМОВА ЦЕНОВА
НЕДЕЛКА НИКОЛОВА БОЧЕВА
НЕЛИ ДАНЧОВА МИЛОШЕВСКА
НИВЯНА ЙОЦОВА ДАФИНКИЧОВА
НИКОЛА ПАНТОВ БОРИСОВ
НИКОЛА СЛАВОВ ДАФИНКИЧОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ МИЛЕНКОВ
НИКОЛАЙ СЛАВКОВ СТЕФАНОВ
ОГНЯН ТРОЦКОВ КАМЕНОВ
ОРНЕЛИЯ СЛАВКОВА СТЕФАНОВА
ПАНАЙОТКА МИТКОВА ПАВЛОВА
ПАРАСКЕВА АНТОВА РАНЧИНСКА
ПЕНКА ВЕЛЬОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА КУТРИНА
ПЕПА ИВАНОВА ЦАНКОВА
ПЕПИ БОЖКОВ ПЕКИЧОВ
ПЕТЬО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ЖОРОВА ЙОРДАНОВА
ПЛАМЕН БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПРОЛЕТКА ЦВЕТАНОВА МАРКОВА
РАДКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВСКА
РАДОСТИНА АЛЕКСАНДРОВА РАНЧИНСКА
РАНГЕЛ АЛЕКСИЕВ ДАФИНКИЧЕВ
РУМЕН АНГЕЛОВ РАНЧИНСКИ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЛОЗЕВ
РУМЕН МИТКОВ КАРАПАНДЖЕВ
РУСКА БОЯНОВА ДОЦИНСКА
САШКА ГЕОРГИЕВА ГОЛЕМШИНСКА
САШКА ЗАХАРИЕВА ДАФИНКИЧОВА
САШКО ИВАНОВ АНДРЕЙНСКИ
СЕРГЕЙ ЦВЕТАНКОВ СТЕФАНОВ
СЛАВИ НИКОЛОВ ДАФИНКИЧОВ
СЛАВКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
СНЕЖАН ДИМИТРОВ СНЕЖАНОВ
СТАНИМИР АНГЕЛОВ ДАФИНКИЧОВ
СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ СТАНОВ
СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ РАНЧИНСКИ
СТЕФАН ВЕНЕЛИНОВ КАРАПАНДЖЕВ
СТЕФКА АСЕНОВА ДАФИНКИЧОВА
СТЕФКА БОЯНОВА РАНЧИНСКА
ТАШКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ТЕМЕНУГА ЕЛЕНКОВА СТАНОВА
ТОДОРА КИРИЛОВА РАНЧИНСКА
ТОДОРКА АНГЕЛОВА ЙОЛКИЧОВА
ТОДОРКА ЦВЕТКОВА КАРАПАНДЖЕВА
ТОНИ ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ
ТОТКА ЖИВКОВА МИЛОШЕВСКА
ТОШКО ТОДОРОВ МРЪСЛЕНСКИ
ЦВЕТАН БОРИСОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ДАНЧЕВ СТАНКОВ
ЦВЕТАН СЛАВКОВ СТЕФАНОВ
ЦВЕТАНА ВЛАДИМИРОВА СУЙКОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА КАЛОЕРОВА
ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА СПАСОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ПАВЛОВА
ЦЕНКА СЛАВЧЕВА КОСТОВА
ЦЕЦКО ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ
ЦЕЦКО МЛАДЕНОВ КУТРИН

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

Избирател списък с.Чупрене секция № 002

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧУПРЕНЕ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 002
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АНАТОЛИ КРЪСТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЦЕКИН
АНГЕЛ ВИДЕНОВ РАНГЕЛОВСКИ
АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ДАФИНКИЧОВ
АНКА ВЕНКОВА МУТАФЧИЙСКА
АНТОНИНА АЛЕКСИЕВА ГЕОРГИЕВА
АНТОНИО ЛЮДМИЛОВ АНТОВ
АСЕН БОЙЧОВ ЕВГЕНИЕВ
АСЕН ЕМИЛОВ ДЖУНИНСКИ
АСЕН СВИЛЕНОВ АСЕНОВ
АТАНАС ВЛАДИМИРОВ ПЕРЧИНКОВ
БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
БОЙЧО ЕВГЕНИЕВ ВАСИЛЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСЛАВОВ
БУДИНКА КОСТОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
ВАНЬО АНГЕЛОВ МИЛЕНКОВСКИ
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА МИТРОФАНОВА
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ЗАИНА
ВАСИЛКА БОЖКОВА РАНГЕЛОВСКА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ИГНАТОВА
ВЕЛИЗАР АНТОНОВ АНТОВ
ВЕЛИЗАР ЙОВКОВ ИВАНОВ
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БОГДАНОВСКА
ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА ХАЙДУКОВА
ВЕНЕЦИЯ ИВАНОВА РАНГЕЛОВСКА
ВЕНКО АЛЕКСИЕВ ГОЛЕМШИНСКИ
ВЕНЦИСЛАВ АНЮВ ИГНАТОВ
ВЕРА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
ВЕРОНИКА ЕВГЕНИЕВА МЛАДЕНОВА
ВЕРОНИКА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
ВИТАНКА ВИТАНОВА МАРКОВСКА
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ДЖУНИНСКИ
ГАНКА ЛЮБЕНОВА МАРКОВА
ГЕНА ЕМИЛИЯНОВА МОМЧИЛОВА
ГЕНАДИ ЛОЗАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ КИРОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ СУЙКОВ
ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТОНИН
ГЕОРГИ ЦЕНОВ ФИЛИПОВСКИ
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА КОВАЧЕВА
ДАНИЕЛА ДИНКОВА ДИМИТРОВА
ДАРКА АНТОВА ТОНИНА
ДАЯНА БОГОМИЛОВА СТАНКОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
ДЕЯН АНТОНОВ АНТОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЗАЙН
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРКОВСКИ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ГОЛЕМШИНСКИ
ЕВГЕНИ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ЕЛЕНА МИЛКОВА ТОНИНА
ЕЛКА АНГЕЛОВА СТАНКОВСКА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ДЖУНИНСКИ
ЕМИЛ ИВАНОВ КОВАЧЕВ
ЕМИЛ МИТКОВ ДИМИТРОВ
ЖАНЕТА БОЯНОВА ДЖУНКИНА
ЖИНА ФИЛИПОВА РАЛЧОВА
ЗАХАРИНА БОЯНОВА БЪЗИНСКА
ЗОЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ИВАЙЛО МИТОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОВКОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДОЦИНСКА-БОГДАНОВСКА
ИВАНКА ИВАНОВА ТОМОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ИГНАТОВА
ИРИНА СТОЙКОВА СТАНКОВА
ЙОРДАНА ПЕТРОВА ДАФИНКИЧОВА
КАЛИНКА СЛАВЧЕВА КИРИЛОВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
КАПКА НИКОЛОВА СЛАВЧЕВА
КАТИНКА ЖИВКОВА ЦЕКИНА
КАТИНКА КРУМОВА НАНКИЧОВА
КАЧА ВЛАДИМИРОВА ФИЛИПОВСКА
КОРНЕЛИЯ ТОДОРОВА ЦУРИНСКА
КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
КРАСИМИРА ЖОРОВА МАРКОВА
КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ДАФИНКИЧОВА
КРЪСТИНА СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА
ЛЕНКА САНДОВА СУЙКОВА
ЛИДИЯ ВИДЕНОВА ТОНИНА
ЛИНА ЖИВКОВА ДАФИНКИЧОВА
ЛЮБЕН АНГЕЛОВ РАНГЕЛОВСКИ
ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ВЕНКОВ
ЛЮДМИЛ АНТОВ АСЕНОВ
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА РАНГЕЛОВСКА
МАРИЯ ЦЕЦКОВА ТОДОРОВА
МАРУШКА МЛАДЕНОВА ТУМБИНА
МАРУШКА НИКОЛОВА КЬОСИНА
МАЯ ЦВЕТАНОВА ЗЛАТКОВА
МИЛЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕНКОВСКА
МИЛЧО ЛЮБЕНОВ ДРУМЧЕВ
МИРОСЛАВ АСЕНОВ СЛАВЧЕВ
МИТКА НИКОЛОВА ЦЕКИНА
МИТКА ЦВЕТАНОВА ГОЛЕМШИНСКА
МИТКО ДИМОВ ДИМИТРОВ
НАДКА АНГЕЛОВА БЪРЗЕЛЯНСКА
НАДКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
НАДКА ЦЕНКОВА БЪРЗЕГЯНСКА
НЕЗАБРАВКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
НИКОЛА ЦЕЦКОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЗЛАТКОВ
НИКОЛАЙ СЛАВИЕВ АСЕНОВ
НИКОЛИНА АНГЕЛОВА БЪРЗЕЛЯНСКА
НИКОЛИНА ЖИВКОВА ТОДОРОВА
НИКОЛИНА МИЛКОВА ДОЦИНСКА
ОЛГА КИРОВА РАДНЕВА
ОЛЕГ МИТКОВ ДИМИТРОВ
ПАРАСКЕВА РАЛЕВА КУТРИНА
ПЕНКА ПАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА ТРАЙКОВА АНГЕЛОВА
ПЛАМЕН КИРИЛОВ ДАФИНКИЧОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ
РАЙНА БОРИСОВА ЦЕКИНА
РАЙНА МИЛКОВА ГОРАНОВА
РОЗА ТОДОРОВА СТАНКОВСКА
РОЗКА АСЕНОВА МУТАФЧИЙСКА
РОСАНКА ЦЕНКОВА ПАНОВА
СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВСКИ
СВИЛЕН АСЕНОВ СЛАВЧЕВ
СЕВЕРИНА ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА
СЕРГЕЙ НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА
СЛАВИ АСЕНОВ СЛАВЧЕВ
СЛАВИ МИРОСЛАВОВ АСЕНОВ
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА БОРИСЛАВОВА
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ГОЛЕМШИНСКА
ТЕМЕНУЖКА МАРИЯНОВА НАЙДЕНОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА ДЖУНИНСКА
ТОДОР БОНЧЕВ БОГДАНОВСКИ
ТОДОР ВАСИЛЕВ МАРКОВ
ТОДОР РУМЕНОВ ТОДОРОВ
ТОШКО ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНКОВСКИ
ТОШКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА БЪРЗЕЛЯНСКА
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ МУТАФЧИЙСКИ
ЦВЕТАН НИКОЛАКИЕВ ЦЕКИН
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦЕКИН
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ЗАИНА
ЦВЕТАНКА АНТОВА АСЕНОВА
ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ДАФИНКИЧОВ
ЦЕЦА МИЛЧОВА МУТАФЧИЙСКА
ЦЕЦИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ЮЛКА АНГЕЛОВА ПЕРЧИНКОВА

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

Избирателен списък с.Върбово секция № 003

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЪРБОВО   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 003
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АДРИАН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДКОВ ДЕЯНЧИЧОВ
АНА ТОМОВА БЕЛПЕРЧИНОВА
АНГЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ
АННА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА
АСЕН ИЛИЕВ ДЕЯНЧИЧОВ
АСЕНКА ЛЮБЧОВА МИХАЙЛОВА
БЛАГОЙ ВАНЬОВ БЛАГОЕВ
БОЯН КОСТОВ БОЯНИН
ВАЛЕРИ МИТКОВ САНДОВ
ВАНЬО ЕЛЕНКОВ ЦВЕТКОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
ВЕНКО ИЛКОВ МАРКОВ
ВЕРГИНА АНГЕЛОВА ЦАНИЙЧОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА БОЯНИНА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИХОВ
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ЛЮБОМИРОВ
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА САНДОВА
ДАНКА ГЕРАСКОВА НИКОЛЧИНА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЕВГЕНИ АСЕНОВ ДЕЯНЧИЧОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ ЧУЛИН
ЕМИЛ ТИНЧЕВ ИЛИЕВ
ЕМИЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЖАНИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЖИВКО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ЗОЛЕЙКА ГЕНАДИЕВА ЖИВКОВА
ИВАН АНГЕЛОВ НИКОЛЧИН
ИВАН ГЕОРГИЕВ КИНДИЯНОВ
ИВАНКА АНГЕЛОВА ЕВТИМОВА
ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ДЕЯНЧИЧОВА
ИЛИАНА ВАЛЕРИЕВА САНДОВА
КАЛИН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИР ЕМИЛОВ ТРИФОНОВ
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ЛЮБЕН ЛОЗАНОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА
МИГЛЕНА ВАЛЕРИЕВА САВИНА
МИЛЧО НАЙДЕНОВ ПАВЛОВ
МЛАДЕН ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
НАТАША ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ПАВЛИН ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
ПЕНКА СЛАВЧОВА МАРКОВА
ПЕТЪР ЕМИЛОВ ЧУЛИН
ПЛАМЕН ИВАНОВ НАНКОВ
РОЗА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
РУМЯНА МИХАЙЛОВА ПАВЛОВА
САШО АНГЕЛОВ ЛУКАНОВ
СЛАВКА ЖИВКОВА ПЪРВУЛОВА
СЛАВЧО КОСТОВ АВРАМОВ
СТЕФАН МИТКОВ САНДОВ
СТЕФАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
СТОЯН ИЛИЕВ БОРИСОВ
ТЕМЕНУЖКА СТЕФАНОВА МИТКОВА
ТИНКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА ПЪРВУЛОВА
ТОДОРКА ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА
ЦВЕТАНКА МИЛЧОВА ГЕОРГИЕВА
ЦЕНКА СИМЕОНОВА ЩИПКОВА
ЮЛИ ТИНЧОВ ЖОБИЧОВ
ЮЛКА МИТКОВА ДИМИТРОВА

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

Избирателен списък с.Търговище секция № 004

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ТЪРГОВИЩЕ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 004
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АДРИАН МОМЧИЛОВ ФИЛИПОВСКИ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АНДРЕЙНСКИ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ БЛАГОЕВ
АНА АЛЕКСИЕВА СТОИЛОВА
АНГЕЛ ПЕТЕВ ПЕТРОВ
АНКА КРУМОВА ДРАГОМАНСКА
АСЯ ЛОЗАНОВА МЕТОДИЕВА
БОЖИДАР СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИНА СТЕФЧОВА ФИЛИПОВСКА
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ДЖОНОВ
ВАНЬО БОРИСОВ ИВАНОВ
ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА СЛАВЧЕВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КОЛОВ
ВЕНЕТКА АНТОВА СТОЯНОВА
ВЕНКО АНГЕЛОВ ЧОВЕЙН
ВЕСКА ЦАНКОВА МИЛКАНИЧОВА
ВЕТКА АНТОВА ДЕПИНА
ВЕТКА БОРИСОВА ЧОВЕИНА
ВЕТКА ИВАНОВА САВИНА
ВЕТКА СТОЯНОВА АНДРЕЙНСКА
ВИКТОР МИЛКОВ ЛИЛИН
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙНСКИ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНЧО ВАЛЕРИЕВ ВЪЛЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ЧОВЕИНА
ДИМИТЪР МИЛКОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ БЛАГОЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЙНСКА
ЕФРОСИНА ДИМИТРОВА ЧОВЕЙНА
ИВАЙЛО МИЛЧЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЧАВДАРОВ ГРИГОРОВ
ИВАН РАДКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАН ТОДОРОВ СТОЯНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ИВАНКА ПАНТЕВА МИЛЧИНА
ИГНЕНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ИЛКА МИЛКОВА СПАСИНА
КАТКА ИЛИЕВА МИШИНА
КАТЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МИЛКАНИЧОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ФИЛИПОВА
ЛИЛЯНА ПАНТЕВА МОНЧИНА
ЛИНКА МЕТОДИЕВА МИЛКАНИЧОВА
ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ БЛАГОЕВ
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
МАРГАРИТА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕЙНА
МАРИНА ТРАЯНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТАТАРОВА
МАРИЯНА ПЕТКОВА БЛАГОЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
МИЛЧО КОСТАДИНОВ МИЛКАНИЧОВ
МЛАДЕН ИЛИЕВ СПАСИН
МОМЧИЛ АНГЕЛОВ ФИЛИПОВСКИ
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГМИТРИЧОВА
НАТКА КОСТАДИНОВА ДЕПИНА
НЕРКА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЙНСКА
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
НИНКО СТОЯНОВ ДРАГОМАНСКИ
НОРКА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
ПАРАСКЕВА ИВАНОВА МИТОВА
ПЕТКО БЛАГОЕВ ПЕТКОВ
ПЕТРУНА НИКОЛОВА КЮРТИНА
ПЕТЪР ВЛАШЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ПРЪВКА БОРИСОВА СТЕФАНОВА
РИЛКА АЛЕКСОВА ПАВЛОВА
РИЛКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
РОСИЦА ЕВГЕНИЕВА КОЛОВА
СЕРГЕЙ СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
СИМЕОН ИВАНОВ ПЪРЧИЧОВ
СТАНИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ
СТЕФКА ДИМИТРОВА ДЕПИНА
СТЕФКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
СТРАШИМИР ТОДОРОВ СТОЯНОВ
СЪДБИНА АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА
ТАСКО СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ТОДОРКА СТАНИМИРОВА ЛОЗАНОВА
ХРИСТО ИВАНОВ ЛИЛИН
ЦВЕТАНА АЛЕКСИЕВА ДЪРГОМАНСКА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
ЦВЕТАНКА ЦВЕТКОВА ВЪРТУНИНСКА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА БЛАГОЕВА
ЯНИ АНГЕЛОВ МИЛЧИН

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

Избирателен списък с.Протопопинци секция № 005

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПРОТОПОПИНЦИ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 005
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ ЦАНКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ИВАНОВ
БОЙКА КИРОВА БОЯДЖИЙСКА
БОЙКО АНТОНОВ БОЖИНОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИНА СТАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕРИ ГЕНАДИЕВ ЦВЕТАНОВ
ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ЖИВИН
ЕВГЕНИЯ ВАНКОВА ТОДОРОВА
ЕМИЛ КИРИЛОВ МАРИНОВ
ЗАГОРКА ТОДОРОВА МАТЕЕВА
КРАСИМИРА ХРИСТОВА МАЛАДЖИКОВА
ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА
МАРИЯ ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
НИКИФОР АНДРЕЕВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
САШКО ГЕОРГИЕВ ВИДЕНОВ
СТРАХИЛ ИГНАТОВ ТОДОРОВ

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

Избирателен списък с.Репляна секция № 006

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.РЕПЛЯНА   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 006
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА КЬОСИНА
АНГЕЛ БОРИСОВ БУБИЧОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ ИГНАТОВ
АНДРИАН ЯКИМОВ КЬОСИН
АНЕЛИЯ ТОНЧОВА ШАЛИЧЕВА
АННА МИРОЛЮБОВА ТРОЯНОВА
АНТО ГЕНАДИЕВ ЕНИКИЧОВ
АНТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТИН
АНТОН ГЕРАСКОВ ТРОЯНОВ
АНЧЕ АНГЕЛОВА ШАЛИЧЕВА
БИСЕР МИЛКОВ МАРКОВ
БОГОМИЛ БОЖИДАРЧОВ БОРИСОВ
БОЖИДАРЧО БОРИСОВ АНГЕЛОВ
БОРИС ИВАНОВ МУТИН
БОРИСКА НИКОЛОВА ХРИСИМОВА
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БУБИЧОВ
БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
ВАЛЕНТИН МИЛЧОВ ВИТКОВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ВАНЯ МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА БУБИЧОВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ПАЛАНКАСОВА
ВАСКА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
ВЕНКА ИВАНОВА ДЖОНИНСКА
ВИОЛЕТА ГЕРАСКОВА ЖИВИНА
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДОНКИН
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЙОКИН
ГЕРАСКО АСЕНОВ ТРОЯНОВ
ГЕРАСКО ГЕОРГИЕВ ЖИВИН
ДАВИД ПЕТРОВ ТАУШАНСКИ
ДАНКА ЖИВКОВА ЖИВИНА
ДАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ДЕЯН САШОВ БРАНКОВ
ДИМИТЪР ПЕНЧОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БОРИСОВ
ДОНЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЕЛЕНА ЕЛЕНКОВА ОГОРЕЛИЧОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДАМЯНКОВА
ЕЛЕНКО ЖИВКОВ ИВАНОВ
ЕЛЕНКО МЛАДЕНОВ ХРИСИМИН
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
ЕМИЛ ЯКИМОВ ЖИВКИЧОВ
ЕМИЛИЯН ЯКИМОВ ИЛИЧОВ
ЕМИЧКА ДОНЧЕВА ЙОКИНА
ЖЕЧКО ВАНЧЕВ ЖИВИН
ЖИВКО ЙОРДАНОВ ЛОЗАНОВ
ЖИКА АТАНАСОВА МУЙКИНА
ИВАЙЛО ЛЕЧКОВ ЖИВИН
ИВАН АСЕНОВ МИШИНСКИ
ИВАН ЕЛЕНКОВ ДЖОРДЖИН
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ИВАН МИЛЕНКОВ МАРЧИН
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ШУНИНА
ИЛКА ЯКИМОВА БРАНКОВА
ИРИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТАНИСЛАВОВ
КАЛИН ИВАНОВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР БОЖИДАРЧОВ БОРИСОВ
КРАСИНКА АНТОВА ТРОЯНОВА
ЛЕЧКО ВАНЧЕВ ЖИВИН
МАРИЯ АНГЕЛОВА ГМИТРИНА
МАРИЯ АНТОВА МИШИНСКА
МАРИЯ ПЕТКОВА ДОНКИНА
МАРЧО ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
МАША ЕЛЕНКОВА КАРАКАЧКОВА
МЕТОДИ АНГЕЛОВ ДОНКИН
МИГЛЕНА ЦВЕТАНОВА МАРКОВА
МИЛАНА ЕЛЕНКОВА ЖИВИНА
МИЛЕНА ТОМОВА ИВАНОВА
МИЛЕНА ЯКИМОВА КЬОСИНА
МИЛКО ИВАНОВ МАРЧИН
МИЛКО МАРКОВ ДИМИТРОВ
МИЛЧО АНГЕЛОВ МАРЧИН
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ ЙОКИН
МИРОН СРЕДКОВ ХРИСИМОВ
МИТО ИВАНОВ МАРЧИН
МИХАИЛ ИВАНОВ ИГНАТОВСКИ
МЛАДЕН ЯКИМОВ ГРИВНИЧОВ
НАДКА ДИМИТРОВА ХРИСИМОВА
НАДКА КИРИЛОВА ЙОКИНА
НАДКА СЕРГЕЕВА ДОНЧЕВА
НАЙДЕН НАЙДЕНОВ ПЪРВАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НОНКА ЯКИМОВА МАРЧИНА
НОРКА БОРИСОВА ЖИВИНА
ОЛГА КАМЕНОВА ПЕТРОВА
ПЕНКО ГЕОРГИЕВ ШАЛИЧЕВ
ПЕТЪР МИЛКОВ МАРКОВ
ПЛАМЕН МАРКОВ ДИМИТРОВ
РИЛКА ГЕОРГИЕВА ДЖУНИНА
РОЗА СТЕФАНОВА МАРЧИНА
САШКА БОРИСОВА ЖИВИНА
САШО ЯКИМОВ БРАНКОВ
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА КАМЕНОВА
ТИНА АНТОВА ВИДИНА
ЦАНКО ВАНКОВ ШУНИН
ЦВЕТАН АНТОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЯКИМОВ
ЦВЕТАН МАРКОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАНА АНТОВА СПАСОВА
ЦВЕТАНА СТАНИМИРОВА ЛОЗАНОВА
ЦЕНА НИЦЕВА ИГНАТОВСКА
ЯГОДИНКА СВИЛЕНОВА СИМЕОНОВА
ЯКИМ ЕЛЕНКОВ ИЛИЧОВ
ЯКИМ ЕЛЕНКОВ КЬОСИН
ЯКИМ ЦАНОВ МАРКОВ
ЯНКО НИЛЧОВ ЕНИКИЧОВ

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

Избирателен списък с.Горни Лом секция № 007

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОРНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 007
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АКСИНИЯ ВЕНКОВА МИХАЙЛОВА
АКСИНИЯ СЛАВЧЕВА ВЕЛИЧКОВА
АЛБЕНА БОРИСОВА ЗДРАВКОВСКА
АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
АНГЕЛ КРАСИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА ДАФИНОВА МИТОВА
АНДРИАНА ДИМИТРОВА АНТОВА
АНЕЛИЯ ВЕРГИЛОВА БОРИСОВА
АНЕТА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
АНЕТА ЛОЗАНОВА ДИМИТРОВА
АНЖЕЛО ЦВЕТАНОВ ДОБРИЧОВ
АНИТА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
АНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
АНТАНАС ВЕНЦИСЛАВОВ АНТОВ
АНТО ЖИВКОВ ДОБРИЧОВ
АНТО ИЛИЕВ ДОБРИЧОВ
АНТОАНЕТА МИЛКОВА АНТОВА
АНТОН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
АНТОН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
АНТОН ВИОЛИНОВ АНГЕЛОВ
АНТОН ИВАНОВ АНТОНОВ
АНТОН МЕТОДИЕВ АНТОВ
АСЕН ИВАНОВ ЖИВКОВ
АСЕНКА МИХАЙЛОВА ПОПОВА
АТАНАС АНТОНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
БИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ВЕРГИЛОВА
БИСЕР ЦВЕТАНОВ ЦАНКОВ
БОГДАНКА АНТОВА ВЪЛЧЕВА
БОГДАНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИН НИКОЛОВ САВОВ
БОЙКО ВИТАНОВ ЗДРАВКОВСКИ
БОРИС ДИМИТРОВ АРЛИНСКИ
БОРИС ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
БОРИС ЦВЕТКОВ ПЕНЧИН
БОРИСКА АНТОВА ЛЕЩАРСКА
БОРИСКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
БОРИСКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
БОЯНА ЙОРДАНОВА ЗДРАВКОВСКА
БУДИНКА МИХАЙЛОВА ДЖУРДЖИНА
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ БОЯНОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА КОЛОВА
ВАЛЕРИ БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
ВАЛЕРИ МИЛЧОВ БЕЛЯСИН
ВАНКО КОСТАДИНОВ ЛУКОВ
ВАРДЕНКА МИХАЙЛОВА БОНИНСКА
ВАСКО СТРАХИЛОВ КОЛОВ
ВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЧКО КАВАЛЕНКОВ КРУМОВ
ВЕНА ЕЛЕНКОВА ДОБРИЧОВА
ВЕНЕЛИН ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ
ВЕНЕТА ВАНКОВА РАНГЕЛОВА
ВЕНКА МИХАЙЛОВА ПОПОВА
ВЕНЦЕСЛАВА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ВЕРА ЙОСИФОВА ТОДОРОВА
ВЕРГИЛ БЕШКОВ МАНЧЕВ
ВЕРГИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
ВЕСЕЛИН ВИОЛИНОВ АНГЕЛОВ
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ВАСКОВА
ВЕСКА МЛАДЕНОВА АРЛИНСКА
ВЕТКА МЛАДЕНОВА САВИЧОВА
ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ ВЕРГИЛОВ
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЪРВИНА
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА БОНИНСКА
ВИНОСКА ЙОРДАНОВА МАТЕЕВА
ВИОЛЕТА АНТОВА ЛЕЩАРСКА
ВИОЛИН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
ВЛАДИМИР ЕЛЕНКОВ ПЪРВИНСКИ
ВЛАДИСЛАВ ГОШОВ ЕЛЕНКОВ
ВЛАСТИМИР САШОВ ВАСИЛЕВ
ГАБРИЕЛА СЛАДОЛИНОВА ДИНКОВА
ГАЛИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АНТОВ ЕЛЕНКОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЗДРАВКОВСКИ
ГЕОРГИ БУДЬОНОВ АНТОВ
ГЕОРГИ ВАСКОВ СТРАХИЛОВ
ГЕОРГИ ВЕНКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ ВИКТОРОВ АНТОВ
ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ГЕРГАНА ЯКИМОВА СИМЕОНОВА
ГОШО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ГОШО ЕЛЕНКОВ СИМЕОНОВ
ГОШО МИЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЪЛЪБ СНЕЖАНОВ ВАСИЛЕВ
ДАНАИЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
ДАНИЕЛА БОРИСОВА БЕШКОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА
ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА МЛАДЕНОВА
ДАНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ДАНЬО МИЛКОВ АНТОВ
ДАФИНКА АНГЕЛОВА АНТОНОВА
ДЕНИС СЛАВЧЕВ ЗАРКОВ
ДЕНКА ТОДОРОВА ЕЛЕНКОВА
ДЕЯН НИКОЛОВ СТАНКОЛОВ
ДИАНА АТАНАСОВА ЗДРАВКОВСКА
ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ФИЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОЦКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИНА
ЕВА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА ЙОСИФОВА
ЕМИЛ АНТОНОВ АТАНАСОВ
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ СЛАВЧЕВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА
ЖАНКА БОРИСОВА ЗДРАВКОВСКА
ЖАСМИНА СТОЯНОВА АНТОВА
ЖОРИ ГЕОРГИЕВ ЖИВКОВ
ЗАХАРИНКА АЛБЕНОВА МИХАЙЛОВА
ЗОРКА АНЕВА ТРИФОНОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
ИВАН МИЛЧОВ БЕЛЯСИН
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СОФРОНИЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ВИДЕНОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВСКА
ИВО ГЕОРГИЕВ БЕЛЯСИН
ИЛИАНА ЖОНЕВА ЛАКОВА
ИЛКА ИЛИЕВА ВЕЛКОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ИСКРА ЙОРДАНОВА ЖИВКОВА
ИСКРА СЕРАФИМОВА СТЕФАНОВА
КАМЕЛИЯ КАМЕНОВА КИРОВА
КАСАНДРА КРАСИМИРОВА ЯКИМОВА
КАТЯ КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА
КЕНА ГЕОРГИЕВА БОЦАНОВСКА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
КРАСИМИР ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ АНТОВ
КРАСИМИР СЛАВЧЕВ ГЪЛЪБОВ
ЛЕША ЦАНКОВА ИГНАТОВА
ЛИЛИЯ АСЕНОВА ЕЛЕНКОВА
ЛИЛЯНА СТАНКОВА ТОДОРОВА
ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
ЛЪЧЕЗАР РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБЕН АНТОВ МАРКОВ
ЛЮБОМИР ВЕРГИЛОВ БЕШКОВ
ЛЮБОМИР ВЕРГИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР МИЛКОВ ЛОЗАНОВ
ЛЮБОМИР СЕРАФИМОВ СТЕФАНОВ
ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА БОРИСОВА
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА БЕЛЯСИНА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
МАРИЯ ЗАХАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ЛЕЩАРСКА
МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ СИМЕОНОВА МАРКОВА
МАРТИЯН ПЪРВАНОВ ЦВЕТАНОВ
МАЯ ИЛЬОВА ВЕНЦИСЛАВОВА
МЕГИ ГЕОРГИЕВА АНТОВА
МИЛАДИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МИЛЕНА ТОНЧЕВА БЕЛЯСИНА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА МИЛКЬОВА
МИЛКА ЖИВКОВА БЕЛЯСИНА
МИЛКО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
МИЛКО ЛОЗАНОВ МЛАДЕНОВ
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
МИЛЧО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МИЛЧО СТЕФАНОВ ДИНКОВ
МИЛЧО ЦВЕТАНОВ ЖИВКОВ
МИРОСЛАВ АНТОНОВ МИЛКОВ
МИТКО ВЕСКОВ СТРАХИЛОВ
МЛАДЕН ГОШОВ АЛЕКСАНДРОВ
МЛАДЕНКА ЕЛЕНКОВА ДАМЯНОВА
НАДКА АНГЕЛОВА БЕЛЯСИНА
НАДКА АНТОВА ИВАНОВА
НАДКА ЖИВКОВА ПЪРВИНСКА
НАДКА МЛАДЕНОВА МАТЕЕВА
НАДКА РАЙНОВА ЯНКОВА
НАТАЛИЯ ДАНЧОВА АЛЕКСИЕВА
НАТАША РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
НЕДА АЛЕКСИЕВА МАНЧЕВА
НЕДКА НАДЕЖДОВА ДОБРИНОВА
НИКОЛА ЦВЕТКОВ БЕЛЯСИН
НИКОЛАЙ АНТОНОВ АНТОНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
НИНА МИЛАНОВА ПЕТКОВА
ОГНЯН ФИЛЧЕВ ПЪРВИН
ОЛГА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА
ОЛЕГ ЛЮБЕНОВ АНТОВ
ПЕНКА МИЛЕНКОВА БЕЛЯСИНА
ПЕНКО ЦВЕТКОВ ЗДРАВКОВСКИ
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА БЕЛЯСИНА
ПЕТРАНА БОРИСОВА КАМЕНОВА
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ВЕЛКОВ
ПЛАМЕНА БОЖИДАРОВА СЛАВЧЕВА
РАДКО ЖИВКОВ ВИДЕНОВ
РАДОСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ ЗАХАРИЕВ
РАДОСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ РАНГЕЛОВ
РОЗА АНТОВА МАТОВА
РОЗА ИВАНОВА ПЕНЧИНА
РОЗА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
РОЗА ЦВЕТЕЛИНОВА ЗАРКОВА
РОЗКА АЛЕКСАНДРОВА ЛУКОВА
РОСЕН НИКОЛАЕВ АНТОНОВ
РУМЕН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЯНА АВРАМОВА ИЛИЕВА
РУМЯНА ЕЛЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
САМУИЛ ГАЛИНОВ ИВАНОВ
САШКА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
САШКО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
САШКО МИЛЕНКОВ ЖИВКОВ
СВЕТЛАНА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
СЕРАФИМ СТЕФАНОВ ДИНКОВ
СИВА АНГЕЛОВА БОЯНОВА
СИЛВАНА СНЕЖИНКОВА ВАСИЛЕВА
СИЛВИЯ СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ВИДИНА
СЛАВКА КОСТАДИНОВА АНТОВА
СЛАВЧО ЗАРКОВ СЛАВЧЕВ
СНЕЖАН КРАСИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
СНЕЖАНА БОРИСЛАВОВА АНТОВА
СОНЯ СЛАВЧОВА ГЕОРГИЕВА
СОФИЯНА ВИДЕНОВА СТАРЕЙШИНСКА
ТАСКО НИКОЛАЕВ АНТОНОВ
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ АНТОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ТОДОР ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
ФИЛИП НИКОЛАЕВ АНТОНОВ
ФИЛЧО АНТОВ ПЪРВИН
ФЛОРИНКА ГЕОРГИЕВА АНТОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ХРИСТО ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
ЦАНКО ГЕОРГИЕВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН АНТОНОВ АНТОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
ЦВЕТАНА АНТОВА БЕЛЯСИНА
ЦВЕТАНКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕЙН
ЦЕНА ЕЛЕНКОВА ВИДЕНОВА
ЦЕНА ЦВЕТКОВА МАРИНА
ЦЕЦА ЛУКОВА ЖИВКОВА
ЦЕЦА МАТЕЕВА ЖИВКОВА
ЦЕЦКА МИХАЙЛОВА МАРКОВА
ЦЕЦКО МЕТОДИЕВ АНТОВ
ЮЛИЯ АНГЕЛОВА АНТОНОВА
ЯРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

Избирател списък с.Горни Лом секция № 008

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОРНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 008
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АЛБЕНА ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
АЛЬОША БОТЬОВ ТОМОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ МАТОВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА
АНЕЛИЯ ВЕНЕТОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕЛИЯ СВЕТЛИНОВА АСЕНОВА
АНЖЕЛА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
АНИТА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
АНИТА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЕВА-МИХАЙЛОВА
АНТО ГЕОРГИЕВ АНТОВ
АНТО ГЕОРГИЕВ ТАБАЧКИ
АНТО МИХАЙЛОВ АНТОВ
АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОН АСЕНОВ АНТОВ
АНТОН ЖИВКОВ АНТОВ
АНТОН ЯГОДИНКОВ СЛАВЧЕВ
АНТОНИЯ БОРИСОВА ДОНЧЕВА
АСЕН АНТОНОВ АНТОВ
АСЕН ВАСИЛЕВ АНТОВ
АСЕН ИЛИЕВ СЛАВЧЕВ
АСЕН СЛАВЧОВ ГЪЛЪБОВ
АСЕНКА ЯНЧОВА ДИНКОВА
БИСЕР ВАСИЛЕВ БОЯНОВ
БОЖАНА СРЕДКОВА ГЪЛЪБОВА
БОЖИН МИЛКОВ МИХАЙЛОВ
БОЙКА АНТОВА ГЕОРГИЕВА
БОЙКА АТАНАСОВА СИМЕОНОВА
БОЙКО ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
БОНКА МИХАЙЛОВА ЛУКИНА
БОРИСКА СИМЕОНОВА ВЕЛИНА
БОРИСКА СЛАВЧОВА ЖИВКОВА
БОРИСЛАВ ТРОЯНОВ АСЕНОВ
БОЯН БОЯНОВ АНТОВ
БОЯН ВЕНКОВ БОЯНОВ
БОЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ВАЛЕНТИН ЕЛЕНКОВ ЖИВКОВ
ВАЛЕНТИН СЛАВЧЕВ ТОШЕВ
ВАНКО МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ
ВАНЯ НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
ВАСИЛ АЛБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
ВАСИЛ ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ВАСЯ БОЖИДАРОВА СЛАВЧОВА
ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ВЕНЕТА БОЖАНОВА СРЕДКОВА
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ МАДЖАРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ АНТОВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ САВОВ
ВЕСЕЛИН ЛЪЧЕЗАРОВ ГАЛИЧКОВ
ВИКТОР АСЕНОВ ИЛИЕВ
ВИКТОР МЛАДЕНОВ ВИДЕНОВ
ВИКТОРИЯ МИЛЧЕВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТА АСЕНОВА АНТОВА
ВИОЛЕТА ДАНЧОВА АЛЕКСИЕВА
ВИТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
ГАБРИЕЛА БОРИСЛАВОВА ЛИЛИНА
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ КИРОВ
ГАЛИН ЯГОДИНКОВ СЛАВЧЕВ
ГАЛИНА ХРИСТОВА ЖИВКОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЗДРАВКОВСКИ
ГЕОРГИ АНТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АНТОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЯНОВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ АНТОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЖИВКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ КИРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГРОЗДАН ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
ГРОЗДАНКА ВИТАНОВА КОСТОВА
ГЪЛЪБ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
ДАНА ИЛИЕВА СЛАВЧЕВА
ДАНАИЛ ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ
ДАНАИЛ ЛЮБКОВ КИРИЛОВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ВЕРГИЛОВ
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
ДАНИЕЛА МИЛЧОВА КАМЕНОВА
ДАНКА ЗАЙКОВА ДИМИТРОВА
ДАНЧО ГЪЛЪБОВ СЛАВЧЕВ
ДАНЧО ЕЛЕНКОВ ЙОРДАНОВ
ДАНЧО МИТКОВ ДИМИТРОВ
ДАНЧО ЦВЕТАНОВ ДОНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
ДИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА НИКОЛОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГАРГОВ
ДИМКА СПАСОВА ИЛИЕВА
ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА ТАБАЧКА
ЕЛЕНА ЕЛЕНКОВА АНТОВА
ЕЛЕНОРА ВЕНКОВА ЕЛЕНКОВА
ЕЛИЗАБЕТА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА
ЕЛИТА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЛУКОВА
ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЕЛЕНКОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ЖИВКОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ЛУКИН
ЕМИЛ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ ЕЛЕНКОВ
ЖЕЛЬО БОРИСОВ ЖИВКОВ
ЖИВКА ЦВЕТАНОВА ИГНАТОВА
ЖУЛИЕТА ДОБРИНОВА ЗАРКОВА
ЗАНКА РАЙКОВА ИВАНОВА
ЗАХАРИНКА МАРИЯНОВА ВЕЛИКОВА
ИВАЙЛО ВЕСКОВ СТРАХИЛОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЗДРАВКОВСКИ
ИВАЙЛО ИЛИЕВ ЖИВКОВ
ИВАЛИНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТАНОВА
ИВАН АНТОВ ЛУКОВ
ИВАН ВЕСКОВ ВЕЛКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЖИВКОВ ЕЛЕНКОВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЗДРАВКОВСКИ
ИВАН СТЕФАНОВ ЦЕНКОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА САВОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА АНТОВА
ИЛИЙКА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ БОЯНОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЗАЙКОВ
ИЛИЯ СЛАВЧОВ ГЪЛЪБОВ
ИЛИЯН БОРИСЛАВОВ ТРОЯНОВ
ИЛИЯН ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ИЛИЯН ФИЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ЛИЛИН
ИЛКО ИВАНОВ АНТОВ
ИЛЬО ВЕНЦИСЛАВОВ БОРИСОВ
ЙОРДАНКА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
КАТЮША МЛАДЕНОВА АНТОВА
КАТЯ ПЕНКОВА АЛЕКСАНДРОВА
КОРНЕЛИЯ ИЛИЕВА АНТОВА
КОСТАДИНКА БОРИСОВА СЛАВЧЕВА
КРАСИМИР АСЕНОВ АНТОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
КРУМ АНТОВ ЗДРАВКОВСКИ
ЛЕНЧЕ АТАНАСОВА СТОЯНОВА
ЛЕОНИД АЛЬОШОВ БОТЬОВ
ЛИЛИ ВАНЬОВА МАДЖАРОВА
ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА АНТОВА
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА БОЯНОВА
ЛИЛЯНА КАМЕНОВА ДИМИТРОВА
ЛОЗИНА ЗЛАТАНОВА ЦАНКОВА
ЛОРА ЕМИЛОВА ГАРГОВА
ЛЪЧЕЗАР СЛАВЧЕВ ГАЛИЧКОВ
ЛЮБЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
ЛЮБЕН ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ
ЛЮБЕН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
ЛЮБОМИР ИЛЬОВ ВЕНЦИСЛАВОВ
ЛЮДМИЛ БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ЖИВКОВ
ЛЮДМИЛ ИЛИЯНОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮДМИЛА НАЙДЕНОВА БОЯНОВА
МАЛВИНА КАРАМФИЛОВА СЕРАФИМОВА
МАНИЕЛА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА
МАРА ВИТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИАНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ АСЕНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ НАТАШОВА НИКОЛОВА
МАРИЯНА ДОНЧОВА СИМЕОНОВА
МАРСЕЛО СВЕТЛИНОВ ВЕРГИЛОВ
МАРУШКА ЛОЗАНОВА АСЕНОВА
МИГЛЕНА КРАСИМИРОВА ЖИВКОВА
МИЛЕВА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
МИЛЕНА ИЛИЕВА АНТОВА
МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ИЦИНА
МИЛКА АНТОВА НИКОЛОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МИЛКА ЖИВКОВА ЗДРАВКОВСКА
МИЛКА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
МИЛКА РАНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
МИЛЧО ВАНКОВ ИЛИЕВ
МИЛЧО ВЕНЦИСЛАВОВ БОРИСОВ
МИЛЧО ЦАНКОВ МИХАЙЛОВ
МИРЕЛЛА МИЛЧЕВА ИЛИЕВА
МИРОСЛАВ ВАНЬОВ МАДЖАРЕВ
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ БОЯНОВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛОВ
МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
МИРОСЛАВА ВЕЛИКОВА МИРЧЕВА
МИТКА КАМЕНОВА ИВАНОВА
МИТКА СТЕФАНОВА МИТКОВА
МЛАДЕН ИВАНОВ СИМЕОНОВ
МОНИКА ЗАХАРИНОВА АЙШЕОВА
НАДЕЖДА ДОБРИНОВА ПЕТРОВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВКОВСКА
НАДКА ГЕРГОВА МИХАЙЛОВА
НАДКА ЕЛЕНКОВА ВИДЕНОВА
НАДЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
НАНДО ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
НАТАЛИЯ ЦЕЦКОВА СТЕФАНОВА
НЕДКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
НИКОЛА ВЕНЦИСЛАВОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ТЕОФИЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛИНА БОЯНОВА АНТОВА
НИНА ВАЛЕНТИНОВА СЛАВЧЕВА
ОГНЯН СЛАВЧЕВ ВЕЛИЧКОВ
ОЛЕГ ВАНЬОВ МАДЖАРОВ
ОЛЕГ ВЕНКОВ АНТОВ
ПЕТКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТРАНА БОРИСОВА ТОШЕВА
ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ЕМИЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ РУМЯНОВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН СЛАВЧОВ ГЪЛЪБОВ
ПЛАМЕНКА ПЛАМЕНОВА МИРЧЕВА
РАДКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
РАДКО ВЕЛКОВ РАНГЕЛОВ
РАДОСТИН ИЛИЯНОВ ЦВЕТАНОВ
РАЙКА ФИЛИПОВА БЕШКОВА
РИЛКА ИЛИЕВА ЛИЛИНА
РИТА ВЕЛИЧКОВА ЦЕНКОВА
РИЧ ЛЪЧЕЗАРОВ ГАЛИЧКОВ
РОЗА АНТОВА СИМЕОНОВА
РОЗКА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
РОСАНКА АНГЕЛИНОВА ДАФИНОВА
РОСЕН АНТОНОВ ЖИВКОВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РУМЕН ВЕРГИЛОВ БЕШКОВ
РУМЕН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
РУМЕН ПЛАМЕНОВ СЛАВЧЕВ
РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ГЪЛЪБОВА
САРА МИРОСЛАВОВА ЙОСИФОВА
САШКО МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
САШКО ЦВЕТАНОВ ИЦИН
СВЕТЛА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛИН ВЕРГИЛОВ БЕШКОВ
СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ СЛАВЧЕВ
СИЛВАНА ИЛИЕВА СЛАВЧЕВА
СИМЕОН ЕЛЕНКОВ СИМЕОНОВ
СЛАВЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ВЕЛИЧКОВ
СЛАДОЛИНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
СТАНКА ИВАНОВА МАДЖАРОВА
СТЕФАН ИВАНКОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФКА АСЕНОВА ПАРАСКЕВОВА
СТИЛИЯНА ИЛИЯНОВА ЦВЕТАНОВА
СТОЯН ЖИВКОВ КОСТАДИНОВ
СТОЯН КРАСИМИРОВ МИЛЧЕВ
СТОЯН ФИЛИПОВ БЪТОВСКИ
СТОЯНЧО ИВАНОВ СТОЯНОВ
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ ЖИВКОВ
ТАТЯНА БОРИСЛАВОВА АНТОВА
ТАТЯНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА
ТИНКА АНГЕЛОВА ЙОЛИЧОВА
ТРАЯНКА БОРИСЛАВОВА ТРОЯНОВА
ТРИФОН ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАНА АНТОВА НЕДЕЛИНА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ЗАЙКОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА СОФРОНИЕВА
ЦВЕТАНА ЕЛЕНКОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНА ЖИВКОВА ЗДРАВКОВСКА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА АНТОВА РАНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИН ГАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ГАРГОВА
ЦЕНА МАРКОВА ТОДОРОВА
ЦЕНКА ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА
ЦЕЦКА АНТОВА ЦВЕТКОВА
ЦЕЦКО АНТОВ ЛУКОВ
ЦЕЦКО СТЕФАНОВ ДИНКОВ
ЮЛИЯ ЕЛЕНКОВА ИЛИЕВА
ЯНКА КАМЕНОВА ЯНКОВА

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

Избирател списък с.Долни Лом секция № 009

                                                         ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН,ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 009
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ЖИВКОВ
АНГЕЛ БОРИСОВ ЖИВКОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ЕЛЕНКОВ
АНИСИЯ ИВАНОВА КОСТИНА
АНКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
АНТОН БОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ
БИСЕР СЕРАФИМОВ СТЕФАНОВ
БЛАГОЙ ГОРАНОВ ДИМИТРОВ
БОГДАНА ТОДОРОВА ДРАГАНОВА
БОЙКО БОРИСОВ МИХАЙЛОВ
БОРИС ЖИВКОВ СТЕФАНОВ
БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВА ЕЛЕНКОВА БОЯНОВА
БОРИСЛАВА ПЕПИЕВА БОРИСОВА
БОЯН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
БОЯНА МИХАЙЛОВА СПАСОВА
ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАЛЕРИ МИРОНОВ ИВАНОВ
ВАНЬО ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
ВАНЬО КОСТАДИНОВ КОСТИН
ВАСИЛ ВЕСКОВ РАЙНОВСКИ
ВАСИЛ МАРКОВ МАРКОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ЕФРЕМОВ
ВЕНЕТА МИХАЙЛОВА ПЕНИНА
ВЕНКО ИВАНОВ ЛЕЩАРСКИ
ВЕНЦИСЛАВ ВАНЬОВ ЗДРАВКОВ
ВЕСЕЛА МИЛЧОВА ВЕСЕЛИНОВА
ВЕСЕЛИН КРУМОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
ВИКТОРИЯ МИТКОВА АНТОВА
ВИОЛЕТА АНТОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ГЕНАДИ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРАСИМ ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ
ГИЧКА ИВАНОВА ЖИВКОВА
ГИЧКА КИРИЛОВА ПЕЙНА
ДАНАИЛ ИВАНОВ ДЖЕРМАНОВ
ДЕНИЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ДЖУЛИЯ МИТКОВА ГЕНАДИЕВА
ДРАГОМИР ТОНИ ЛЕКИН
ЕВАНГЕЛИЦА АНГЕЛОВА КОСТОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛИЗАБЕТ  ЙОРДАНОВ
ЕЛИЗАБЕТ ПЕПИЕВА БОРИСОВА
ЕЛИСАВЕТА ВАЛЕРИЕВА МИРОНОВА
ЕЛКА МОНЧОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ КИТАНОВ
ЕМИЛИЯ КРУМОВА АНТОВА
ЖЕЛЬО СИМЕОНОВ ЖИВКОВ
ЖИВКО АНТОВ ЖИВКОВ
ЖИВКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЖИВКО ПЕПИЕВ БОРИСОВ
ЖИВКО ТОДОРОВ ЖИВКОВ
ЗОЯ ТОДОРОВА БОРИСОВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
ИВАНКА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
ИЛИЯНА ЕЛЕНКОВА ИВАНОВА
ИЛИЯНА ЕЛЕНКОВА РАНГЕЛОВА
ИСКРЕН ПАВЛИНОВ ГЕНАДИЕВ
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЙОРДАН БОРИСОВ РАНГЕЛОВ
ЙОРДАН ГЕРАСИМОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ЦЕНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНЧО ВИОЛИНОВ ЙОРДАНОВ
КАРАМФИЛА СЕРАФИМОВА СТЕФАНОВА
КРАСИМИР ДОНЧОВ ПЕТКОВ
ЛИДА ЖИВКОВА ЦВЕТКОВА
ЛИДИЯ БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛЮБА МАЛИНОВА ЕЛЕНКОВА
ЛЮБОМИР ВИТАНОВ ПЕТРОВ
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ КОРЕЙН
ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ АНТОВ
МАРИЙКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ АНТОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
МАРИЯ ЕЛЕНКОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЖИВКОВА
МАРИЯ ЦВЕТКОВА ВЪЛОВА
МЕРИЛИН КРАСИМИРОВА РАШЕВА
МИЛКА АНТОВА ПЕТРОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
МИЛКА ЕЛЕНКОВА ИЛИЕВА
МИЛКА ЖИВКОВА АНТОВА
МИЛКА ЖИВКОВА ТАТАРОВА
МИЛКА СИМЕОНОВА ЦЕНОВА
МИЛЧО ВЕСЕЛИНОВ МИЛЕНКОВ
МИРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ МИРОНОВ
МИРОСЛАВ ЛЮБЧЕВ МИХАЙЛОВ
МИТКА ЦВЕТАНОВА ДЖЕРМАНОВА
МИТКО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
МИХАИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ СИМЕОНОВ
МИХАИЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ТОНИ ЛЕКИН
МИХАИЛ ТРИФОНОВ ЖИВОВ
МИХАЙЛ АНГЕЛОВ ЛЕКИН
МИХАЙЛ ЙОРДАНОВ АНТОВ
МЛАДЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ
МОНИКА ЦВЕТАНОВА ДЖЕРМАНОВА
МОНЧО АНТОВ СИМЕОНОВ
НАДКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
НАЙДЕН ВИДЕНОВ АНТОВ
НЕЗАБРАВКА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
НЕЛИ ЛЮБЧЕВА МИХАЙЛОВА
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
НИНА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
ОГНЯН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
ПАВЕЛ ГЕНАДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ПАВЛИН ТОДОРОВ БОРИСОВ
ПЕПИ БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
ПЛАМЕН СЕРГЕЕВ ПУНЧЕВ
РОЗА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
РОСЕН МИХАЙЛОВ НАЙДЕНОВ
РОСИЦА ЯКИМОВА МЛАДЕНОВА
РУМЯНА АНТОВА ТОМОВА
САШКО ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
СТОЙЧО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
СУЗАНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ТОДОР БОРИСОВ АНГЕЛОВ
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЛЕКИНА
ТОНИ МИХАЙЛОВ ЛЕКИН
ТОТКА ЗАХАРИЕВА МИЦОВА
ТОШКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ВЕНКОВ БОЯНОВ
ЦВЕТАН ВЕСЕЛИНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ИВАНЧОВ ДЖЕРМАНОВ
ЦВЕТАН ЮЛЧОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАНА АНТОВА ЛЕЩАРСКА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ЕЛЕНКОВА
ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА
ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА АНТОВА
ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ПАРДИНА
ЦЕЦКА ИЛИЕВА ЖИВКОВА
ЦЕЦКА СЛАВЧЕВА АНГЕЛОВА
ЦЕЦКО КРУМОВ ПЕШЕВ
ЮЛИ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
ЮЛЧО ЦВЕТКОВ ТОМОВ

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

Избирател списък с.Средогрив секция № 010

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН,ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СРЕДОГРИВ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 010
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АНДРИЯН ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ
АНТО БОРИСОВ ГОРАНОВ
АТАНАС МЕТОДИЕВ АТАНАСОВ
БИСЕР ВЕЛКОВ ИВАНОВ
БОГДАНА ВИДЕНОВА ГРИГОРОВА
БОЯНА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА
ВАЛЯ МИРОСЛАВОВА ЕЛЕНКОВА
ВЕЛИСЛАВА МИЛЕНОВА ВЪЛЧИНОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ ВЕЛКОВ
ВЕНЕТА АНТОВА АНДРЕЕВА
ВЕНЕТА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЕТА ВЛАДИМИРОВА ЖИВКОВА
ВЕНКА БОРИСОВА ГОРАНОВА
ВЕНКА ТОДОРОВА МАТЕЕВА
ВЕНЧО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА
ВЕСКА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
ГАЛИН ЕНЧЕВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ МАТЕЕВ
ГРЕТА ЙОРДАНОВА ГЕРАСКОВА
ДАНИЕЛА СТОЙЧЕВА МЕНЕКШЕ
ДЕСИСЛАВА САШЕВА СТОЯНОВА
ДИМИТРИНА БОРИСОВА МАРКОВА
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ЕЛЕНА ВЛАШЕВА ЕЛЕНКОВА
ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА ЛОЗАНОВА
ЕЛЕНКА ХРИСТОВА БОБАНОВА
ЕМИЛ МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖИВКОВ
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ИВАН КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ИВАНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА
ИРИНА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕТРОВА
ЙОНЧО КРЪСТЕВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЕВ
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ТОНЕВА-ТОДОРОВА
ЙОСИФ ЛОЗАНОВ АНТОВ
КАЛИН АНГЕЛОВ КИРОВ
КОСТАДИНКА МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИРА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБЧО ИЛИЕВ МИКОВ
МАГДАЛЕНА ОГНЯНОВА АНТОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА ИВАНОВА СТАНЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
МИЛЧО СИМЕОНОВ ЖИВКОВ
МИРОЛЮБ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
МИТКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
МИХАИЛ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
НАДЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
НЕДКО АНГЕЛОВ ЕЛЕНКОВ
НЕОФИТ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ЦАНКОВ ГЕНОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР МИЛЕНКОВ СПАСОВ
РАДОСЛАВ НЕДКОВ ЕЛЕНКОВ
РУМЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
САШО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
СЕРГЕЙ ЛЮБЕНОВ СТЕФАНОВ
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
СЛАВЕЙ ПЕТРОВ МИЛЕНКОВ
СЛАВИ МИЛЧЕВ СИМЕОНОВ
СЛАВЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
СОНЯ МАРКОВА ДИМИТРОВА
СТЕФАН КРУМОВ СТЕФАНОВ
СТЕФКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА
ТЕОДОРА МИТКОВА ИВАНОВА
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ТОМО БОТЬОВ ТОМОВ
ТОНКА ЙОСИФОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНКА ЦАНКОВА СИМЕОНОВА
ЦЕНКА БОРИСОВА БОБАНОВА
ЦЕЦА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

1 2