https://www.livechatalternative.com/

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ населено място С.ЧУПРЕНЕ, кметство ……….., секция № 001 адрес на избирателна секция …………………………………………………………. –––––––––––––––––––––––––––––––– Собствено, бащино и фамилно име на избирателя –––––––––––––––––––––––––––––––– АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ФИЛИПОВСКИ ВАЛЕНТИН ЧАНКОВ ПЕТРОВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КРУМОВ ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВСКА ПЕТЬО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ РАНЧИНСКИ Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за

Read more

Избирателен списък с.Чупрене секция № 001

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧУПРЕНЕ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 001 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя –––––––––––––––––- АДЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВСКА АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ КАРАИВАНОВ АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОЛЕМШИНСКИ АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ АНГЕЛ МАРИНОВ ЗАЙН АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ФИЛИПОВСКИ АНГЕЛИНКА ИВАНОВА ДАФИНКИЧОВА АНИ ВАНКОВ СУЙКОВ

Read more

Избирател списък с.Чупрене секция № 002

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧУПРЕНЕ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 002 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя –––––––––––––––––- АНАТОЛИ КРЪСТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЦЕКИН АНГЕЛ ВИДЕНОВ РАНГЕЛОВСКИ АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ДАФИНКИЧОВ АНКА ВЕНКОВА МУТАФЧИЙСКА АНТОНИНА АЛЕКСИЕВА ГЕОРГИЕВА АНТОНИО ЛЮДМИЛОВ АНТОВ АСЕН БОЙЧОВ ЕВГЕНИЕВ АСЕН ЕМИЛОВ ДЖУНИНСКИ

Read more

Избирателен списък с.Върбово секция № 003

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЪРБОВО   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 003 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя –––––––––––––––––- АДРИАН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ АЛЕКСАНДЪР ВЛАДКОВ ДЕЯНЧИЧОВ АНА ТОМОВА БЕЛПЕРЧИНОВА АНГЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ АННА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА АСЕН ИЛИЕВ ДЕЯНЧИЧОВ АСЕНКА ЛЮБЧОВА МИХАЙЛОВА БЛАГОЙ ВАНЬОВ БЛАГОЕВ БОЯН КОСТОВ БОЯНИН

Read more

Избирателен списък с.Търговище секция № 004

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ТЪРГОВИЩЕ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 004 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя –––––––––––––––––- АДРИАН МОМЧИЛОВ ФИЛИПОВСКИ АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АНДРЕЙНСКИ АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ БЛАГОЕВ АНА АЛЕКСИЕВА СТОИЛОВА АНГЕЛ ПЕТЕВ ПЕТРОВ АНКА КРУМОВА ДРАГОМАНСКА АСЯ ЛОЗАНОВА МЕТОДИЕВА БОЖИДАР СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

Read more

Избирателен списък с.Протопопинци секция № 005

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПРОТОПОПИНЦИ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 005 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя –––––––––––––––––- АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ ЦАНКОВ АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ИВАНОВ БОЙКА КИРОВА БОЯДЖИЙСКА БОЙКО АНТОНОВ БОЖИНОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ ВАЛЕНТИНА СТАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА ВАЛЕРИ ГЕНАДИЕВ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ЖИВИН

Read more

Избирателен списък с.Репляна секция № 006

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.РЕПЛЯНА   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 006 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя –––––––––––––––––- АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА КЬОСИНА АНГЕЛ БОРИСОВ БУБИЧОВ АНГЕЛ ХРИСТОВ ИГНАТОВ АНДРИАН ЯКИМОВ КЬОСИН АНЕЛИЯ ТОНЧОВА ШАЛИЧЕВА АННА МИРОЛЮБОВА ТРОЯНОВА АНТО ГЕНАДИЕВ ЕНИКИЧОВ АНТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТИН АНТОН ГЕРАСКОВ ТРОЯНОВ

Read more

Избирателен списък с.Горни Лом секция № 007

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОРНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 007 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя –––––––––––––––––- АКСИНИЯ ВЕНКОВА МИХАЙЛОВА АКСИНИЯ СЛАВЧЕВА ВЕЛИЧКОВА АЛБЕНА БОРИСОВА ЗДРАВКОВСКА АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ АНГЕЛ КРАСИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ АНГЕЛИНА ДАФИНОВА МИТОВА АНДРИАНА ДИМИТРОВА АНТОВА АНЕЛИЯ ВЕРГИЛОВА

Read more
1 2