https://www.livechatalternative.com/

Избирател списък с.Горни Лом секция № 008

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОРНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 008 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя –––––––––––––––––- АЛБЕНА ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА АЛЬОША БОТЬОВ ТОМОВ АНГЕЛ ПЕТРОВ МАТОВ АНГЕЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА АНЕЛИЯ ВЕНЕТОВА ГЕОРГИЕВА АНЕЛИЯ СВЕТЛИНОВА АСЕНОВА АНЖЕЛА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА АНИТА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА АНИТА ЦВЕТАНОВА

Read more

Избирател списък с.Долни Лом секция № 009

                                                         ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН,ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 009 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя

Read more

Избирател списък с.Средогрив секция № 010

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН,ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СРЕДОГРИВ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 010 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя –––––––––––––––––- АНДРИЯН ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ АНТО БОРИСОВ ГОРАНОВ АТАНАС МЕТОДИЕВ АТАНАСОВ БИСЕР ВЕЛКОВ ИВАНОВ БОГДАНА ВИДЕНОВА ГРИГОРОВА БОЯНА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА ВАЛЯ МИРОСЛАВОВА ЕЛЕНКОВА ВЕЛИСЛАВА МИЛЕНОВА ВЪЛЧИНОВА ВЕЛКО ИВАНОВ ВЕЛКОВ ВЕНЕТА

Read more

Съобщение-консултации

    На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Чупрене ще проведе консултации за съставите на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от 44-то Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представи, на 18.04.2019г. /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на Община Чупрене, с.Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55   При изготвяне на писмените предложения, представителите на партиите и коалициите от партии да спазват изискванията

Read more
1 2