Търг с явно наддаване за предоставяне на сечища в обект № 19003, отдел 82 подотдели „в,о“ в землището на с. Горни Лом, на територията на община Чупрене

02042019095132 02042019095436 Д О Г О В О Р ПРОЕКТ19 Документи за търг 19003 приложение 1- приложение 2 приложение 3 приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 У С Л О В И Я за ТЪРГ 19003

Read more