https://www.livechatalternative.com/

Заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на сечище на територията на Община Чупрене за обект № 1 ,отдел 101,подотдели „б,г,д“,открита със Заповед №289 / 14.09.2020г

Заповед № 302/ 28.09.2020г.

Read more

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 2 отдел 127 подотдел „а“,“д“в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №290/14.09.2020г. Договор Условия за търг Приложения 

Read more

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в ОБЕКТ № 1 отдел 101 подотдел“б“,“г“„д“ в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №289/14.09.2020г. Договор Условия за търг Приложения обект 1

Read more

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в ОБЕКТ № 2 отдел 127 подотдел „а“,“д“в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №275/24.08.2020г. Договор Условия за търг Приложения

Read more

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в ОБЕКТ № 1 отдел 101 подотдел“б“,“г“„д“ в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №274/24.08.2020г. Договор Условия за търг Приложения 1    

Read more

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 20001 отдел 87“в“,“з“; отдел 88 „н“ в землището на с. Горни Лом

Заповед №243/10.07.2020г. Договор Условия за търг Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5   Заповед №257 – назначаване на комисия за участие в търг в обект № 20001  Протокол 1 Протокол 2 Заповед №260 за спечелен търг Договор 1 Предавателно-приемателен протокол

Read more
1 2 3