https://www.livechatalternative.com/

Търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19009, отдел 88 подотдел „б,в,к” в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Документация обект 19009 Сортименти ведемости, скици, карнет-опис Заповед – комисия за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен – за обект №19009 Протокол обект 19009 – качен на 24.10.2019г. Протокол №2 обект 19009 – качен на 28.10.2019 Заповед  № 406 – за спечен търг  качена на 29.10.2019 Договор обект 19009 качен на 11.11.2019 Предавателно- приемателен протокол качен на 18.11.2019 АНЕКС

Read more

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19007, отдел 99 подотдел „е”, отдел 101 подотдели „е“, „и“, , в землището на с. Долни Лом, община Чупрене

Документация обект 19007 Заповед № 278   Протокол  №1 – качен на 12.08.2019 Протокол №2 – качен на 16.08.2019 Заповед №314 за спечелен търг /качен на 19.08.2019/ Договор – качен на 30.08.2019 Анекс към договор  

Read more

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19005, отдел 65 подотдели „н“, „п“, „с“, „г“ , в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

  Документация Обект 19005 Заповед №277   Протокол №1 -качен на 12.08.2019 Протокол №2 -качен на 16.08.2019 Заповед №313 за спечен търг – /качен на 19.08.2019/ Договор – качен на 30.08.2019 Анекс към договор

Read more
1 2 3