ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ – Предоставяне на стояща дървесина на корен от обект № 19003, отдел 82 подотдели „в,о” в землището на с. Горни Лом, на територията на община Чупрене

У С Л О В И Я за ТЪРГ 19003 Заповед за отриване на процедура Сортиментни ведомости Скица на поземлен имот №15-526003-13 Скица на поземлен имот №15-525986-13 Скица на поземлен имот №15-525993-13   Протокол ЗАПОВЕД № 256 за спечелен търг Договор    

Read more

Търг с явно наддаване за предоставяне на сечища в обект № 19003, отдел 82 подотдели „в,о“ в землището на с. Горни Лом, на територията на община Чупрене

02042019095132 02042019095436 Д О Г О В О Р ПРОЕКТ19 Документи за търг 19003 приложение 1- приложение 2 приложение 3 приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 У С Л О В И Я за ТЪРГ 19003

Read more
1 2