https://www.livechatalternative.com/

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19007, отдел 99 подотдел „е”, отдел 101 подотдели „е“, „и“, , в землището на с. Долни Лом, община Чупрене

Документация обект 19007 Заповед № 278   Протокол  №1 – качен на 12.08.2019 Протокол №2 – качен на 16.08.2019 Заповед №314 за спечелен търг /качен на 19.08.2019/ Договор – качен на 30.08.2019 Анекс към договор  

Read more

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19005, отдел 65 подотдели „н“, „п“, „с“, „г“ , в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

  Документация Обект 19005 Заповед №277   Протокол №1 -качен на 12.08.2019 Протокол №2 -качен на 16.08.2019 Заповед №313 за спечен търг – /качен на 19.08.2019/ Договор – качен на 30.08.2019 Анекс към договор

Read more

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19004, отдел 60 подотдел „у”, отдел 64 подотдели „г“, „д“, , в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Документация обект №19004 Скици Сортиментни ведомости   Протокол  №1 – качен на 12.08.2019 Протокол №2 – качен на 16.08.2019 Заповед №312  за спечелен търг – /качен на 19.08.2019/ Договор – качен на 30.09.2019 Анекс към договор Анекс № 2

Read more

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19006, отдел 81 подотдел „г”, отдел 84 подотдели „р“, „с“, отдел 85 подотдел „г“, в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед № 274  за откриване на процедура Сортиментна ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина 1 Сортиментна ведомост 2 Сортиментна ведомост 3 Документация Обект № 19006 Картография   Протокол №1 – качен на 12.08.2019 Протокол №2 – качен на 16.08.2019 Заповед №311 за спечелен търг – качена на 19.08.2019 Договор – качен на 30.08.2019 Анекс към договор

Read more

ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ – Предоставяне на стояща дървесина на корен от обект № 19003, отдел 82 подотдели „в,о” в землището на с. Горни Лом, на територията на община Чупрене

У С Л О В И Я за ТЪРГ 19003 Заповед за отриване на процедура Сортиментни ведомости Скица на поземлен имот №15-526003-13 Скица на поземлен имот №15-525986-13 Скица на поземлен имот №15-525993-13   Протокол ЗАПОВЕД № 256 за спечелен търг Договор    

Read more

Търг с явно наддаване за предоставяне на сечища в обект № 19003, отдел 82 подотдели „в,о“ в землището на с. Горни Лом, на територията на община Чупрене

02042019095132 02042019095436 Д О Г О В О Р ПРОЕКТ19 Документи за търг 19003 приложение 1- приложение 2 приложение 3 приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 У С Л О В И Я за ТЪРГ 19003

Read more
1 2 3 4