Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ населено място С.ЧУПРЕНЕ, кметство ……….., секция № 001 адрес на избирателна секция …………………………………………………………. –––––––––––––––––––––––––––––––– Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––––––––––––––––– АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ФИЛИПОВСКИ ВАЛЕНТИН ЧАНКОВ ПЕТРОВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КРУМОВ ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВСКА ПЕТЬО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ РАНЧИНСКИ СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за

Read more

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА           от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)   Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ населено място С.ЧУПРЕНЕ, кметство ……….., секция № 001 адрес на избирателна секция ………………………………………………………….   –––––––––––––––––––––––––––––– Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––––––––––––––– АНГЕЛ                         МЛАДЕНОВ                      ФИЛИПОВСКИ ВАЛЕНТИН                      ЧАНКОВ                        ПЕТРОВ ГЕОРГИ                        АНГЕЛОВ                       КРУМОВ ЙОРДАНКА                      АНГЕЛОВА                      ФИЛИПОВСКА ПЕТЬО                         АНГЕЛОВ                       ПЕТРОВ СТАНИСЛАВ                     РУМЕНОВ                       РАНЧИНСКИ             СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от

Read more

Избирателен списък с.Чупрене, секция № 001

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧУПРЕНЕ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 001 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АДЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВСКА АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ КАРАИВАНОВ АЛЬОША ЛОЗАНОВ МЕТОДИЕВ АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОЛЕМШИНСКИ АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ АНГЕЛ МАРИНОВ ЗАЙН АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ФИЛИПОВСКИ АНГЕЛИНКА ИВАНОВА ДАФИНКИЧОВА АНИ

Read more

Избирателен списък с.Чупрене, секция № 002

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧУПРЕНЕ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 002 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АНАТОЛИ КРЪСТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЦЕКИН АНГЕЛ ВИДЕНОВ РАНГЕЛОВСКИ АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ДАФИНКИЧОВ АНКА ВЕНКОВА МУТАФЧИЙСКА АНТОНИНА АЛЕКСИЕВА ГЕОРГИЕВА АНТОНИО ЛЮДМИЛОВ АНТОВ АСЕН БОЙЧОВ ЕВГЕНИЕВ АСЕН ЕМИЛОВ ДЖУНИНСКИ АСЕН

Read more

Избирателен списък с.Върбово, секция № 003

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЪРБОВО КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 003 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АДРИАН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ АЛЕКСАНДЪР ВЛАДКОВ ДЕЯНЧИЧОВ АНА ТОМОВА БЕЛПЕРЧИНОВА АНГЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ АННА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА АСЕН ИЛИЕВ ДЕЯНЧИЧОВ АСЕНКА ЛЮБЧОВА МИХАЙЛОВА БЛАГОЙ ВАНЬОВ БЛАГОЕВ БОЯН КОСТОВ БОЯНИН ВАЛЕРИ

Read more

Избирателен списък с.Търговище, секция № 004

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ТЪРГОВИЩЕ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 004 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АДРИАН МОМЧИЛОВ ФИЛИПОВСКИ АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АНДРЕЙНСКИ АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ БЛАГОЕВ АНА АЛЕКСИЕВА СТОИЛОВА АНГЕЛ ПЕТЕВ ПЕТРОВ АНКА КРУМОВА ДРАГОМАНСКА АСЯ ЛОЗАНОВА МЕТОДИЕВА БОЖИДАР СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ БОРИСЛАВ ЖОРОВ ЙОРДАНОВ ВАЛЕНТИНА

Read more
1 2 3