https://www.livechatalternative.com/

Избирателен списък с.Протопопинци, секция № 005

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПРОТОПОПИНЦИ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 005 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ ЦАНКОВ БОЙКА КИРОВА БОЯДЖИЙСКА БОЙКО АНТОНОВ БОЖИНОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ ВАЛЕРИ ГЕНАДИЕВ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ЖИВИН ЕВГЕНИЯ ВАНКОВА ТОДОРОВА ЕМИЛ КИРИЛОВ МАРИНОВ ЗАГОРКА

Read more

Избирателен списък с.Репляна, секция № 006

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.РЕПЛЯНА КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 006 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА КЬОСИНА АНГЕЛ БОРИСОВ БУБИЧОВ АНГЕЛ ХРИСТОВ ИГНАТОВ АНДРИАН ЯКИМОВ КЬОСИН АНЕЛИЯ ТОНЧОВА ШАЛИЧЕВА АННА МИРОЛЮБОВА ТРОЯНОВА АНТО ГЕНАДИЕВ ЕНИКИЧОВ АНТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТИН АНТОАН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ АНТОН

Read more

Избирателен списък с.Горни Лом, секция № 007

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОРНИ ЛОМ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 007 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АКСИНИЯ ВЕНКОВА МИХАЙЛОВА АКСИНИЯ СЛАВЧЕВА ВЕЛИЧКОВА АЛБЕНА БОРИСОВА ЗДРАВКОВСКА АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ АНГЕЛ КРАСИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ АНГЕЛИНА ДАФИНОВА МИТОВА АНДРИАНА ДИМИТРОВА АНТОВА АНЕЛИЯ ВЕРГИЛОВА БОРИСОВА

Read more

Избирателен списък с.Горни Лом, секция № 008

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОРНИ ЛОМ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 008 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АЛБЕНА ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА АЛЬОША БОТЬОВ ТОМОВ АНГЕЛ ПЕТРОВ МАТОВ АНГЕЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА АНЕЛИЯ ВЕНЕТОВА ГЕОРГИЕВА АНЕЛИЯ СВЕТЛИНОВА АСЕНОВА АНЖЕЛА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА АНИТА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА АНИТА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЕВА-МИХАЙЛОВА

Read more

Избирателен списък с.Долни Лом, секция № 009

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНИ ЛОМ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 009 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ЖИВКОВ АНГЕЛ БОРИСОВ ЖИВКОВ АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ АНГЕЛ ИВАНОВ ЕЛЕНКОВ АНИСИЯ ИВАНОВА КОСТИНА АНКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА АНТОН БОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ БИСЕР СЕРАФИМОВ СТЕФАНОВ БЛАГОЙ ГОРАНОВ ДИМИТРОВ

Read more

Избирателен списък с.Средогрив, секция № 010

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СРЕДОГРИВ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 010 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АНДРИЯН ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ АНТО БОРИСОВ ГОРАНОВ АТАНАС МЕТОДИЕВ АТАНАСОВ БИСЕР ВЕЛКОВ ИВАНОВ БОГДАНА ВИДЕНОВА ГРИГОРОВА БОЯНА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА ВАЛЯ МИРОСЛАВОВА ЕЛЕНКОВА ВЕЛИСЛАВА МИЛЕНОВА ВЪЛЧИНОВА ВЕЛКО ИВАНОВ ВЕЛКОВ ВЕНЕТА

Read more

Съобщение за провеждане на консултации за състава на СИК за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

    На основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс, кмета на община Чупрене ще проведе консултации за съставите на СИК с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. Консултациите ще се проведат на 18.09.2019г. /сряда/ от 11.00 часа в сградата на Община Чупрене, с.Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55

Read more
1 2 3