https://www.livechatalternative.com/

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин” – по договор с ОПОС 2014 – 2020 – №BG16M1OP002-3.019-0007-C01   ­  Община Чупрене Ви кани на 01 декември /сряда/ 2021 г. от 11.00ч. в сградата на община Чупрене  (с.Чупрене, ул. Асен Балкански № 55, етаж 3, Заседателна зала ) на заключителна пресконференция проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията

Read more

Медийни партньори с договори като изпълнители по проекта

БНР- 5бр.  https://bnr.bg/vidin/post/101380080 https://bnr.bg/vidin/post/101376299/natura-2000-ne-prechi-a-nosi-polzi-na-lovcite https://bnr.bg/vidin/post/101368792 https://bnr.bg/vidin/post/101364931 https://bnr.bg/vidin/post/101361159   TVV VIDIN- 4бр. https://www.youtube.com/watch?v=165L5lhxRII – другите са качени като откъси от емисиите,които ги има качени цели в страницитата на ТВВ Видин в ютюб. zovnews- 3бр. https://zovnews.com/novini/obshtina-shuprene-startira-proekt-za-polzite-ot-natura-2000/ https://zovnews.com/novini/predstoi-preskonferenciya-po-proekt-organizirane-i-provejdane-na/ https://zovnews.com/novini/ekspedientski-tur-razkri-nepoznati-dosega-vuzmojnosti-na-natura-2000/   линкове  към публикации от други медии : https://www.vratzadnes.com/19442582.html  

Read more

Покана за пресконференция

      ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин” – по договор с ОПОС 2014 – 2020 – №BG16M1OP002-3.019-0007-C01   Община Чупрене Ви кани на 21 октомври /сряда/ 2020 г. от 11.00ч. в сградата на община Чупрене  (с.Чупрене, ул. Асен Балкански № 55 ) на откриваща пресконференция проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с

Read more

Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин

Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин   Програмa: Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020 Приоритетна ос 3: НАТУРА2000 и биоразнообразие Наименование на процедура Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България Код на процедура BG16M1OP002-3.019 Име на проекта:  Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин Договор N: BG16M1OP002-3.019-0007-C01 Обща цел: Изграждане, развитие и подържане на споделена визия за екологична мрежа

Read more