https://www.livechatalternative.com/

обществено обсъждане актуализацията на Наредба за управление на общинските пътища в Община Чупрене

 

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на Наредба за   управление на общинските пътища в   Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 03.07.2017 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

 

Публикувана на 19.06.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

Файлове