https://www.livechatalternative.com/

Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата,опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Чупрене

наредба 1