https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане актуализацията на Наредби, приети от Общински съвет Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на 5 броя Наредби, приети от Общински съвет Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected] .

 

 

 

Предложение и мотиви

 

Публикувана на 23.07.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

Файлове