ОБЯВА За обществено обсъждане на разработената Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Чупрене

Съгласно чл.26, ал2 от Закона за нормативните актове , в законно установения срок от 30 дни , Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга
в община Чупрене, като предложенията и становищата по нея се приемат в деловодството на община Чупрене и на e-mail : ob_ chuprene @ abv.bg в срок до 25,09,2017г.

Предложения и мотиви

НАРЕДБА
за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга
в община Чупрене

Файлове