Заседание на Общински съвет Чупрене – 29.09.2017г.

Уведомяваме Ви, че на 29.09.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

                  1.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

 1. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима век – общинска собственост – лек автомобил „ВАЗ 21102”
 2. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – товарен автомобил „ГАЗ 53А”
 3. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – специален автомобил „ИФА Л 60” за снегопочистване.
 4. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „РЕНО РАПИД”
 5. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „УАЗ 452 В”
 6. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – мотоциклет
 7. Предложение за  продажба на имот общинска собственост пл. № 381 кв.40 по регулационния план на с.Средогрив
 8. Предложение за продажба на общинско жилище ап. №6 бл.2 в с.Чупрене
 9. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Цветко Ячков Цолински б.ж. на с. Долни Лом
 10. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Анто Иванов Говедарски б.ж. на с. Горни Лом
 11. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Марко Тодоров Мариин б.ж. на с. Горни Лом
 12. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Кирил Тодоров Еленков б.ж. на с. Долни Лом
 13. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Марко Антов Богданов б.ж. на с. Горни Лом

15.Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Иван Тодоров Мариин б.ж. на с. Горни Лом

 1. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Никола Ангелов Николчин б.ж. на с. Върбово

17.Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Иван Николов Добрински б.ж. на с. Средогрив

18.Предложение за поставяне на 3 бр. ограничителни конуси върху тротоар на ул. „Асен Живков” № 8 с.Долни Лом

 1. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл. възстановяване зем.земя Г. Лом-1

Предл. възстановяване зем.земя Г. Лом-3

Предл. възстановяване зем.земя Д.Лом-1

Предл.ВиК общо събрание

Предл.възстановяване зем.земя Г.Лом-2

Предл.възстановяване зем.земя Г.Лом-4

Предл.възстановяване зем.земя Д.Лом-2

Предл.възстановяване зем.земя Средогрив

Предл.възстановяванезем.земя Върбово

Предл.поставяне ограничителни конуси Д.Лом

Предл.продажба ап.6, бл.2 Чупрене

Предл.продажба пл.№381 кв.40 Средогрив

Предл.промяна цена-ВАЗ 21102

Предл.промяна цена-ГАЗ 53 А

Предл.промяна цена-ИФА Л 60

Предл.промяна цена-МОТОЦИКЛЕТ ИЖ-ЮПИТЕР

Предл.промяна цена-РЕНО РАПИД

Предл.промяна цена-УАЗ 452 В