https://www.livechatalternative.com/

Ловен туризъм

ДЛС „Миджур” е разположено върху 19 500 ха по склоновете на Западна Стара планина и Дунавската равнина. Разстоянието от столицата София е 170 км. Теренът е разнообразен, предимно планински, с най-висока точка при връх “Миджур” – 2168 м. и едва 86 м. – в местността ”Божурица”, разположена в Дунавската равнина. Климатът е умерено-континентален.

Основните видове дивеч тук са благородният елен, дивата свиня, сърната, вълкът, лисицата и дивата котка. В буферната зона на биосферен резерват “Чупрене”, който е в границите на ловното стопанство, обитава и глухарът.

Най-добрите отстреляни трофеи през последния ловен сезон са: дива свиня – 22.1 см оценен с 126 CIC; сърна – 423 г оценен с 119 CIC и благороден елен – 7.520 кг оценен с 191.21 CIC.

На разположение на гостите са ловните домове “Язово”, “Стакевци”, “Божурица”, както и ловен заслон “Раяновци”. Наред с лова, ловно стопанство “Миджур” предлага фотолов и екотуризъм.