Обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 12.01.2018 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

Публикувана на 29.12.2017 год.

Внесени предложения …. бр.

Файлове