https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 20.04.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Славка Тодорова Ангелова – б.ж. на с. Търговище
  2. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Иван Иванов Веселинов – б.ж. на с. Върбово
  3. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Васил Киров Живков – б.ж. на с. Протопопинци
  4. Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия – Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia, Приоритетна ос 3 „Околна среда”.
  5. Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия – Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia, Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”.
  1. Разни

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

БОГОМИЛ СТАНКОВ

Файлове