Обява за обществено обсъждане на Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Наредба за   хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 17.05.2018 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

 

 

 

Публикувана на 02.05.2018 год.

Внесени предложения …. бр.